Duurzaam Laveibos

Plannen voor het verduurzamen van 215 koop- en huurwoningen

Klaar voor de toekomst

Om ervoor te zorgen dat Laveibos en drie andere Bossenflats klaar zijn voor de toekomst, worden op dit moment door de Vereniging van Eigenaren plannen gemaakt voor het energiezuinig maken van de woningen en van het gebouw zelf.

Waarom Duurzaam Laveibos?

Door de goede isolatie is een duurzame woning fijn om in te wonen. Ook is een duurzame woning zuinig met energie. Hierdoor kunt u geld besparen op de energierekening, zeker nu de gasprijzen zo hoog zijn. De meeste woningen in het Laveibos hebben nu energielabel F of G. Na de geplande verduurzaming wordt dat energielabel A. Onder andere dankzij goede isolatie en door gebruik te maken van zonnepanelen.
Energiezuinige woningen verminderen bovendien bovendien de uitstoot van CO2 en dat is goed voor het klimaat. De overheid wil dat voor 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn.

Vereniging van Eigenaren

De flat bestaat uit koopwoningen en huurwoningen. Bij dit verduurzamingsproject heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) de leiding. De VvE bestaat uit alle eigenaren van de woningen. Zij nemen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) gezamenlijk beslissingen over de verduurzaming van Laveibos. De Goede Woning is één van de woningeigenaren en beslist mee, mede namens de huurders.

Wat gebeurt er nu?

Op 7 december 2022 is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Laveibos besloten dat het plan voor de verduurzaming van het complex verder kan worden uitgewerkt, samen met een nog te zoeken aannemer. Ook huurders van Laveibos kunnen in 2023 meedenken over de plannen. Zij ontvangen hierover naar verwachting eind februari meer informatie.

Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)

De woningen worden verduurzaamd volgens het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP). Dit betekent dat de isolatie en de ventilatie in het hele gebouw op het niveau van ZEP worden gebracht. Hiermee gaat het energieverbruik van de woning fors omlaag en gaat het wooncomfort omhoog. De woningen worden nog niet gasloos. De VvE heeft in de onderhoudsbegroting opgenomen dat de
warmte-installatie in een later stadium wordt vervangen. Lees onder de foto's meer over het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP).

Contact

Heeft uw vragen of opmerkingen over de plannen voor verduurzaming van uw woning? Geef het aan ons door via dit contactformulier
U kunt ons ook bellen via 079 - 343 80 00. Bewoners van Laveibos kunnen bovendien terecht op het spreekuur in het kantoortje van de complexbeheerder. Het spreekuur is iedere donderdag van 10.30 tot 11.30 uur.

Wat houdt het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) in?

  • Het dak wordt geïsoleerd en de dakbedekking wordt vernieuwd
  • Er komen zonnepanelen op het dak die gebruikt worden voor installaties in het gebouw, zoals de lift en de galerijverlichting.
  • Het plafond van de bergingen wordt geïsoleerd.
  • De kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met triple glas, een draai-kiepraam in elke kamer, balkondeur(en) en een nieuwe voordeur. Boven de kozijnen worden zelfregelende ventilatieroosters geplaatst
  • Het metselwerk van de gevels wordt verwijderd en vervangen door een gevelisolatiesysteem, afgewerkt met minerale steenstrips
  • De kopgevels worden geïsoleerd
  • De mechanische ventilatie wordt vraaggestuurd. Dit betekent dat de ventilatie voortaan alleen opschakelt als er teveel CO2 in de lucht zit of als de lucht te vochtig is. Een sensor in de woonkamer houdt dat in de gaten.
  • Tegelijk met ZEP wordt ook de reparatie van de standleidingen van de riolering uitgevoerd.

Meerzichtlaan in 1975

Spreekuur

Heeft u vragen over de verduurzaming van Laveibos? Kom dan langs bij het spreekuur: elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur in de projectwoning Ons bos, Laveibos 7.

Overzicht informatie nieuwsbrieven verduurzaming Laveibos
1. 5 januari 2022
2. 14 april 2022
3. 14 november 2022
4. 23 maart 2023
5. 21 juni 2023
6. 2 februari 2024
7. 18 maart 2024