Westergo

We hebben het voornemen om 23 woningen aan het Westergo te vervangen door ongeveer 44 nieuwbouwappartementen.

We hebben het voornemen om 23 woningen aan het Westergo te vervangen door ongeveer 44 nieuwbouwappartementen. De bungalows verkeren in slechte staat. Renoveren is door de relatief hoge kosten, de exploitatietijd en de toekomstbestendigheid van de woningen geen optie. Ook de plattegrond van de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Nieuwbouw zien we als kans om te verduurzamen, om iets grotere woningen te bouwen en om een extra laag woningen toe te voegen. Hierdoor willen we meer huurders een passende en duurzame woning bieden.

Contact

In 2020 hebben wij de bewoners van de bungalows geïnformeerd over het voornemen voor sloop en nieuwbouw van hun woning. Zes huurders reageerden door een passende woning te zoeken. Zij zijn al verhuisd. De woningen die zij achterlieten worden door een leegstandbeheerder verhuurd. Dit doen wij om woningen niet onnodig leeg te laten staan. Bovendien is dit veiliger en beter voor de leefbaarheid in de wijk.

Actiegebied

Hoewel een deel van de bewoners het liefst in de huidige woning wil blijven wonen, geeft tegelijkertijd een deel van de bewoners aan graag snel te willen verhuizen. Om dit mogelijk te maken is Westergo door de gemeente in maart 2023 tot actiegebied benoemd. Inmiddels is het gebied ‘Westergo’ formeel als actiegebied aangewezen. De bezwaren zijn ongegrond verklaard.

De gemeente organiseerde in november in samenwerking met ons een participatieavond. Tijdens die avond waren voor huurders en omwonenden de voorlopige plannen te zien. Ook kon men laten weten wat men van de plannen vindt en daar vragen over stellen.

Inmiddels zijn wij met de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie (HUIB) in overleg over de afspraken die we in het sociaal plan beschrijven. Zodra dit stuk definitief is, komen we weer bij alle huurders langs om dit toe te lichten en uit te leggen wat de volgende stappen zijn. Op dit moment stellen we samen met de bewonerscommissie en met huurdersvereniging HUIB een sociaal plan op. Hierin staan onder meer afspraken over urgentie en een verhuisvergoeding. Verder bespreken we met elke bewoner persoonlijk wat hun woonwensen zijn en gaan we in gesprek om eenieder naar een andere woning te begeleiden. Ook mogelijke terugkeer na oplevering van de energiezuinige nieuwbouw wordt besproken.

Inloopbijeenkomst op 28 november 2023

Hoewel voor de ongeveer 44 nieuw te bouwen woningen nog geen vastgesteld plan klaarligt, zijn al wel de eerste schetsen gemaakt. Deze schetsen (zie afbeeldingen hieronder) konden de buurtbewoners op 28 november bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. Daar konden zijn ook aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking tot een voorlopig ontwerp. Bij de gemeente is bekend dat er zorgen zijn over het parkeren. Omwonenden die hier iets over kwijt wilden of nog andere aandachtspunten zagen, konden dit op de bijeenkomst laten weten aan medewerkers van de gemeente.
Lees hier het verslag van de participatiebijeenkomst.

Planning

DGW en de gemeente lieten tijdens de avond de planning zien. Daarop is te zien hoe zij verder werken aan het plan. Kijk voor meer informatie op Woningbouw Westergo | Gemeente Zoetermeer

Schets van nieuwe situatie

Impressie voorzijde

Impressie achterzijde

Schets van bestaande situatie