De huurprijs

Voor het gebruik van de woning betaalt u iedere maand huur. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen: de kale huur en de servicekosten. En soms ook warmte.

De kale huur is voor het gebruik van de woning. Soms wordt kale huur ook wel de 'netto huur' genoemd. Met de servicekosten (en eventueel warmtekosten) erbij noemen wij het de 'bruto huur'.

Jaarlijkse aanpassing

Jaarlijkse aanpassing

De huuraanpassing wordt vastgesteld aan de hand van ons huurbeleid.
Er wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de woning, dit wordt bepaald op basis van een puntensysteem: WoningWaarderingsStelsel (WWS). Voor 1 mei krijgt u bericht wat de nieuwe huurprijs wordt. De huuraanpassing gaat in op 1 juli.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanpassing? Dan kunt u bezwaar maken. Het formulier staat op de website van de Huurcommissie. Het ingevulde formulier moet voor 1 juli in ons bezit zijn. Wij toetsen uw bezwaar. Zijn we het met u eens, dan passen we het voorstel aan. Zo niet, dan sturen wij het formulier naar de Huurcommissie en vragen we de Huurcommissie om de redelijkheid van het voorstel te toetsen.

Huurverlaging aanvragen

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging, woont u daarbij in een sociale huurwoning en is uw inkomen flink gedaald waardoor het onder de huurtoeslaggrens is gekomen? Dan kunt u mogelijk huurverlaging aanvragen. Op de website van de Huurcommissie staat een modelbrief Verzoek tot huurverlaging. Vul het formulier in en stuur deze met alle benodigde bijlagen aan ons op. Wij beoordelen uw aanvraag en u krijgt binnen 10 werkdagen een reactie van ons.

Servicekosten

De servicekosten bestaan uit de vergoedingen voor de bijkomende leveringen en diensten. Bijvoorbeeld het schoonhouden van de trappen en galerijen en het ontstoppen van de riolering. De servicekosten kunnen per complex verschillen.

Warmte

Blokverwarming

Woont u in een complex met blokverwarming? Dan leveren wij de warmte. De leveringsvoorwaarden voor warmte zijn vastgelegd in de aanvullende voorwaarden warmtelevering (PDF), die bij het huurcontract horen. Ieder jaar stellen wij het tarief per complex vast.

Afrekening

Ieder jaar ontvangt u van ons de afrekening die gebaseerd is op uw daadwerkelijke verbruik. Op basis van het door u betaalde voorschot en uw aandeel in de kosten zijn er twee mogelijkheden: u krijgt geld terug of u moet bijbetalen.

Nieuw voorschot warmtelevering

Tegelijk met de afrekening passen wij uw voorschot voor de warmtelevering aan. Uw nieuwe voorschot is gebaseerd op uw verbruik in het voorgaande stookjaar en een correctie afhankelijk van het aantal graaddagen in het voorgaande stookjaar (strenge of zachte winter).

Eigen CV en individuele meter

Wij verrekenen de warmte met u, de meetbedrijven bepalen het verbruik per klant. Vragen over het gemeten verbruik stelt u aan uw meetbedrijf:

Techem Energy Services B.V

klantenservice@techem.nl
www.techem.nl

Ista Nederland B.V.

info@istanederland.nl
www.istanederland.com

WarmteMeterService B.V.

afrekening@wms.nl
www.wms.nl