Verwarming

Heeft u een storing aan de verwarming? Lees hier wat u kunt doen.

Eigen CV-ketel

U heeft een eigen CV-ketel. U regelt zelf de temperatuur in uw woning.
Is er een storing? Controleer dan de waterdruk en vul zo nodig de ketel zelf bij. Is het probleem daarna niet opgelost? Geef het aan ons door via Reparatie melden - De Goede Woning (dgw.nl) of bel 079-343 80 00.

Boiler
U heeft een boiler van Eneco. Hiervoor sluit u bij het aangaan van de huurovereenkomst met DGW ook een huurcontract bij Eneco af.
Zijn er problemen met de boiler (bijvoorbeeld geen warm water of problemen met de kraan van de boiler)? Geef het door aan Eneco via tel. 088 – 8955144.
Kijk voor meer informatie op www.eneco.nl.
Blokverwarming

Bij een gebouw met blokverwarming leveren wij de warmte. Als de blokverwarming in uw complex uitvalt, proberen wij dit zo snel mogelijk te verhelpen.
Heeft u een probleem met de verwarming en is er blokverwarming in uw complex? Geef het aan ons door via Reparatie melden - De Goede Woning (dgw.nl) of bel 079-343 80 00.

Woont u in een gebouw met blokverwarming, dan betaalt u maandelijks een voorschot aan De Goede Woning én direct aan uw energieleverancier
Via de servicekosten betaalt u maandelijks een voorschotbedrag aan De Goede Woning. Dit bedrag is voor de verwarming van uw woning, uw kookgas en voor het gebruik van elektriciteit in de centrale ruimtes van het gebouw. Het bedrag verschilt per woning en is afhankelijk van uw eigen gebruik. Elk jaar voor 1 juli ontvangt u de eindafrekening over het afgelopen kalanderjaar en krijgt u bericht of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijkse voorschotbedrag en de hoeveelheid gas/energie die u heeft gebruikt. Op basis van uw gebruik wordt dan ook het nieuwe voorschotbedrag vastgesteld.

Jaarcontract
De Goede Woning heeft voor de blokverwarming, uw kookgas en voor het gebruik van elektriciteit in de centrale ruimtes van het gebouw een jaarcontract (tot en met 31-12-2022) afgesloten met energieleverancier Aenergie. In dit contract zijn de prijzen voor gas en elektriciteit vastgezet. Er volgt dit jaar dus geen nieuwe prijsstijging.
Wel verwachten we dat komend jaar het tarief voor gas en elektriciteit gaat stijgen. Gaan de energieprijzen inderdaad omhoog in 2023, verhoog dan met ingang van 1 januari uw maandelijks voorschotbedrag voor de servicekosten bij De Goede Woning. Stuur hiervoor een mail naar huuradministratie@dgw.nl.
Zo voorkomt u dat u bij de eindafrekening moet bijbetalen. Zodra wij de definitieve tarieven voor 2023 hebben ontvangen (naar verwachting rond december ) geven we dit aan u door.

Hoe koopt De Goede Woning gas en elektriciteit in?
We kopen gas en elektriciteit in via Aenergie. Dit is een inkoopcollectief voor en door woningcorporaties. Om de tarieven zo laag mogelijk te houden, koopt Aenergie gas en elektriciteit in op het moment dat de voorwaarden het voordeligst zijn. Dit doet Aenergie verspreid over het hele jaar. Kijk voor meer informatie Energie voor woningcorporaties, zorginstellingen en VVE's | Aenergie

Eigen contract voor elektriciteit
Voor het gebruik van elektriciteit in uw woning heeft u zelf een contract met een energieleverancier afgesloten. Er zijn veel verschillende soorten energiecontracten. Veel energiemaatschappijen hebben de afgelopen tijd informatie over de nieuwe tarieven naar hun klanten gestuurd. Bij de meeste contracten zijn de tarieven flink omhoog gegaan. Het kan verstandig zijn om uw voorschotbedrag te verhogen. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier.

Warmtepomp

Uw woning wordt verwarmd met een warmtepomp. Is er een storing? Controleer dan eerst de waterdruk en vul zo nodig de warmtepompinstallatie bij. Hoe u dit doet staat in de bijgeleverde handleiding. U kunt ook de handleiding bij ons opvragen. Is het probleem daarna niet opgelost? Geef het aan ons door via Reparatie melden - De Goede Woning (dgw.nl) of bel 079-343 80 00.

Stadsverwarming

Als er iets aan de hand is met de stadsverwarming, neem contact op met Eneco via 0800-0072. Het telefoonnummer is ook te vinden op de box van Eneco in uw woning.
Kijk voor meer informatie op Storingen stadswarmte I Eneco

Maak ruimte voor de verwarming

Zorg ervoor dat de verwarming goed de ruimte kan verwarmen. Zet de bank een stukje bij de verwarming vandaan en hang geen gordijn voor de radiator.
Deze en andere tips zijn te vinden op
https://www.zoetermeerbespaart.nl/onze-bespaartips/