Huurverlaging in 2023: vragen en antwoorden

Welke huishoudens komen in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging in 2023?

Huishoudens die op 1 maart 2023 in een zelfstandige huurwoning (of woonwagen) van een woningcorporatie wonen en in 2023 een hogere huurprijs hebben dan € 575,03 per maand én een gezamenlijk inkomen hebben dat lager is of gelijk aan 120% van het sociaal minimum.

Dit betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen én uw inkomen is gelijk aan of lager dan: € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • Of u woont met 2 of meer personen én uw inkomen is gelijk aan of lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).
Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u recht heeft op huurverlaging.

Hoeveel gaat mijn huur omlaag?

Voldoet u aan de voorwaarden?
Dan verlagen we per 1 juli 2023 de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer gaat mijn huur omlaag?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u op 1 juli 2023 een huurverlaging. Hierover krijgt u in mei bericht van ons.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Nee. U hoeft niets te doen als u in 2021 al een laag inkomen had. U krijgt in mei vanzelf bericht over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En heeft u in mei geen bericht ontvangen over huurverlaging en denkt u dat u hier wel recht op heeft? Neem dan na mei contact met ons.
U kunt dan zelf huurverlaging bij ons aanvragen als u op 1 maart 2023 al in uw woning woonde. Huurverlaging aanvragen kan tot 31 december 2024. Stuur na mei een mail naar woonservice@dgw.nl met daarbij:

  1. Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de samenstelling van uw huishouden.
  2. Alle loonstroken of uitkeringsspecificaties of een verklaring van uw boekhouder (als u ZZP-er bent) van de laatste 6 maanden, zowel van u zelf als van alle huisgenoten van 18 jaar en ouder. Let op: inwonende kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.
Wanneer krijg ik bericht over de huurverlaging?

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Geeft de belastingdienst mijn inkomen aan jullie door?

Nee, we krijgen alleen te horen of u met uw inkomen in aanmerking komt voor huurverlaging. De Belastingdienst geeft niet aan ons door hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Telt de belastingdienst mijn eigen vermogen mee?

Ja. Inkomen uit vermogen maakt via box 3 onderdeel uit van het belastbaar inkomen en is daarmee onderdeel van het huishoudinkomen.

Moet ik zelf de huurverlaging aan de belastingdienst doorgeven?

Wij geven de gewijzigde huurprijs door aan de Belastingdienst/Toeslagen. U blijft ook zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst/Toeslagen. Als u huurtoeslag ontvangt, dan adviseren wij om de gewijzigde huurprijs door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Zo kunt u voorkomen dat u tijdelijk teveel huurtoeslag ontvangt en moet terugbetalen.

Ik woon in een vrije sector woning. Heb ik recht op huurverlaging?

Nee. De wet eenmalige huurverlaging 2023 voor huurders met een lager inkomen, geldt alleen voor gereguleerde woningen van de corporatie. De wet geldt niet voor woningen met een geliberaliseerd contract (= vrijesectorhuurwoningen).

Wat als ik geen recht heb op huurverlaging?

Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk omhoog. U krijgt daarover bericht in april.