Veelgestelde vragen over de huuraanpassing 2023

Wie krijgt de eenmalige huurverlaging in 2023?

De eenmalige huurverlaging 2023 is voor huishoudens die op 1 maart 2023 in een zelfstandige huurwoning (of woonwagen) van een woningcorporatie wonen en in 2023 een hogere huurprijs hebben dan € 575,03 per maand én een gezamenlijk inkomen hebben dat lager is of gelijk aan 120% van het sociaal minimum.

Dit betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen én uw inkomen is gelijk aan of lager dan: € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • Of u woont met 2 of meer personen én uw gezamenlijk inkomen* is gelijk aan of lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

* Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Wanneer krijg ik bericht over de huurverlaging?

Huurders die aan de voorwaarden voor huurverlaging voldoen, krijgen hierover in mei bericht van ons.

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u recht heeft op huurverlaging.

Hoeveel gaat mijn huur omlaag?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlagen we per 1 juli 2023 de huur van uw woning naar € 575,03 per maand.

Wanneer gaat mijn huur omlaag?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u op 1 juli 2023 een huurverlaging. Hierover krijgt u in mei bericht van ons.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Nee, u hoeft niets te doen als u in 2021 al een laag inkomen had. U krijgt in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Heeft u op 1 juni 2023 geen bericht ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u na 1 juni een verzoek voor huurverlaging indienen. Dit kan tot uiterlijk 30 december 2024. Maak hiervoor gebruik van de modelbrief van de Woonbond. Stuur de ingevulde brief naar woonservice@dgw.nl.

Waarom heb ik geen eenmalige huurverlaging gehad?

Huurders die aan de voorwaarden voor huurverlaging voldoen, krijgen hierover uiterlijk op 30 mei bericht van ons.

Heeft u op 1 juni 2023 geen bericht ontvangen? Dan voldoet u waarschijnlijk niet aan de voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging 2023.

Inkomen omlaag in 2022
Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel. Dan kan het zijn dat u alsnog recht heeft op eenmalige huurverlaging in 2023. Kijk op de website van de Rijksoverheid of u hiervoor in aanmerking komt.

Bezwaar indienen
Heeft u op 1 juni 2023 geen bericht ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u na 1 juni een verzoek voor huurverlaging indienen. Dit kan tot uiterlijk 30 december 2024. Maak hiervoor gebruik van de modelbrief van de Woonbond. Stuur de ingevulde brief naar woonservice@dgw.nl.

Geeft de belastingdienst mijn inkomen aan jullie door?
Nee, we krijgen alleen te horen of u met uw inkomen in aanmerking komt voor huurverlaging. De Belastingdienst geeft niet aan ons door hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.
Moet ik zelf de huurverlaging aan de belastingdienst doorgeven?

Wij geven de gewijzigde huurprijs door aan de Belastingdienst/Toeslagen. U blijft ook zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst/Toeslagen. Als u huurtoeslag ontvangt, dan adviseren wij om de gewijzigde huurprijs door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Zo kunt u voorkomen dat u tijdelijk teveel huurtoeslag ontvangt en moet terugbetalen.

Ik woon in een vrije sector woning. Heb ik recht op huurverlaging?

Nee.
De wet eenmalige huurverlaging 2023 voor huurders met een lager inkomen, geldt alleen voor gereguleerde woningen van de corporatie. De wet geldt niet voor woningen met een geliberaliseerd contract (= vrijesectorhuurwoningen).

Wat als ik geen recht heb op huurverlaging?

Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk omhoog. Huurders krijgen daarover bericht in april. Kijk voor meer informatie op de pagina huuraanpassing 2023