Veelgestelde vragen over de huuraanpassing in 2023

Heb ik recht op huurtoeslag?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag om te zien of u recht heeft op huurtoeslag.
Krijgt u al huurtoeslag? Dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing met dit formulier van de rijksoverheid. Stuur dit ingevulde formulier naar ons toe via woonservice@dgw.nl. Let op: uw bezwaar moet vóór 1 juli 2023 bij ons binnen zijn.

Op de website van De Woonbond is hierover meer informatie te vinden.

Wanneer ontvang ik de brief over de huuraanpassing?

U ontvangt voor 1 mei 2023 een brief van ons met informatie over de jaarlijkse huuraanpassing. Als u aan de voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging 2023 voldoet, dan krijgt u in mei bericht van ons.

Wanneer gaat de huuraanpassing in?

Uw huuraanpassing gaat in op 1 juli 2023.

Met welk bedrag mag de huur worden aangepast?

Voor huurders van een sociale huurwoning:

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent de huurprijs voor sociale huurwoningen maximaal mag worden verhoogd. De huur van zelfstandige huurwoningen mag per 1 juli 2023 met 3,1% worden verhoogd, tenzij huurders in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Sociale huurders met een hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Alleenwonend
Tussen € 48.836 en € 57.573 - maximaal 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 57.573 - maximaal 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend
Tussen € 56.513 en € 76.764 - maximaal 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 76.764 - maximaal 100 euro huurverhoging

Voor huurders van een vrije sector huurwoning:

Voor huurders in de vrije sector geldt een maximum huurverhoging van 4,1%. Staat er een lagere huurverhoging in het contract? Dan geldt dat als maximum.

Voor huurders van een garage:

Er is geen wettelijk maximum aan de huuraanpassing van een garage. Hoeveel wij de huur mogen verhogen, is afhankelijk van wat wij in het huurcontract met u hebben afgesproken.

Wat kan ik doen als ik betaalproblemen heb?


Neem zo snel mogelijk contact met ons op via (079) 343 80 00. Samen zoeken we naar een oplossing. We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Wat kan ik doen als mijn inkomen is gedaald?

Heeft u een laag inkomen?
Dan krijgt u mogelijk een eenmalige huurverlaging per 1 juli 2023. Meer hierover leest u op de pagina Informatie over de eenmalige huurverlaging in 2023.

Heeft u eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad?
Dan kan uw huur mogelijk worden aangepast. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Heeft u betalingsproblemen door een gedaald inkomen, maar staat uw situatie er niet bij?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op, samen zoeken we naar een oplossing. Bel naar (079) 343 80 00. We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Mogen jullie onbeperkt de huurprijs blijven verhogen?

Nee, dat mag niet. Bij een sociale huurwoning mag de kale huurprijs niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen. Wij zorgen ervoor dat de huurprijs niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomt.

Hoe komen jullie aan de informatie over mijn inkomen?

Voor de eenmalige huurverlaging lage inkomens en voor de inkomensafhankelijke huurverhoging vragen wij bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op over het jaar 2021. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Wel een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. De verklaring van het huishoudinkomen mag niet worden bewaard.

Mogen jullie, gelet op de wet privacy, mijn gegevens wel opvragen?
Ja, de Rijksoverheid heeft de 'Wet gegevensverstrekking Belastingdienst' goedgekeurd.

Welke gegevens krijgen jullie van de Belastingdienst?
De Belastingdienst geeft ons een inkomensverklaring over het jaar 2021. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Ook geeft de Belastingdienst geen persoonsgegevens van de leden van uw huishouden.

Wat als de verklaring van de Belastingdienst niet klopt?
Dan kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing met dit formulier van de rijksoverheid. Stuur dit ingevulde formulier naar ons toe via woonservice@dgw.nl. Let op: uw bezwaar moet vóór 1 juli 2023 bij ons binnen zijn.

Als u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging voor huishoudens met een laag inkomen, dan krijgt u hierover in mei 2023 een bericht van ons. Dit doen wij op basis van de verklaring van de Belastingdienst. Als u aan de voorwaarden voldoet en geen bericht van ons krijgt, dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen tot uiterlijk 30 december 2024. Meer over de eenmalige huurverlaging voor lage inkomens leest u op de pagina Informatie over de eenmalige huurverlaging in 2023.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing als ik het niet eens ben met het onderhoud van de woning?

Nee. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. U kunt wel een verzoek om tijdelijke huurverlaging aanvragen via de Huurcommissie.

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2023?

Vanaf 1 juli 2023 schrijven wij de nieuwe huurprijs (en de aangepaste servicekosten) af van uw bankrekening. Dit doen wij op de eerste werkdag van de maand. U hoeft hiervoor niets te doen. Als u geen automatische incasso heeft, ontvangt u van ons een (digitaal) betaalverzoek.

Mijn vraag staat er niet bij

Neem contact met ons op. Stuur een e-mail naar woonservice@dgw.nl of bel (079) 343 800.

Hier vindt u de vragen en antwoorden over de huuraanpassing in 2023. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar: woonservice@dgw.nl.