Veelgestelde vragen over de huuraanpassing

Hier vindt u de vragen en antwoorden over de huuraanpassing in 2022. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar: woonservice@dgw.nl.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag

Krijgt u al huurtoeslag? Dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing met dit formulier van de rijksoverheid. Stuur dit ingevulde formulier naar ons toe via woonservice@dgw.nl. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij ons binnen zijn.

Op de website van De Woonbond is meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing te vinden.

Wanneer ontvang ik de brief over de huuraanpassing?

U ontvangt voor 1 mei 2022 een brief van ons.

Wanneer gaat de huuraanpassing in?

Uw huuraanpassing gaat in op 1 juli 2022.

Met hoeveel mag de huur worden aangepast?
Ik woon in een sociale huurwoning

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent de huurprijs voor sociale huurwoningen maximaal mag worden verhoogd. De huur van zelfstandige huurwoningen mag per 1 juli 2022 met 2,3% worden verhoogd, tenzij huurders in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ik woon in een vrije sector huurwoning

Voor huurders in de vrije sector geldt een maximum van 3,3%. Staat er een lagere huurverhoging in het contract? Dan geldt dat als maximum.

Ik huur een garage
Er is geen wettelijk maximum aan de huuraanpassing van een garage. Hoeveel wij de huur mogen verhogen, is afhankelijk van wat wij in het huurcontract met u hebben afgesproken.
Wat als ik betaalproblemen heb?

Neem contact met ons op, samen zoeken we naar een oplossing.
Bel naar (079) 343 80 00.

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Ik ben (plotseling) werkloos. Krijg ik huurverlaging?

Daalt uw inkomen plotseling, doordat u werkloos bent geworden? Dan kunt u een huurverlaging aanvragen. Bij die aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Een kopie van het uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op uw adres zijn ingeschreven.
  • Inkomensgegevens die laten zien:
    • Het actuele huishoudinkomen van de huurder en eventuele partner. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) hoort niet bij het huishoudinkomen.
    • Bewijs kan bestaan uit: salarisstroken van de laatste maanden, uitkeringsgegevens of een verklaring van de boekhouder als de huurder ZZP'er is.

Stuur uw aanvraag en de bijlagen naar woonservice@dgw.nl.

Let op: u moet voor 31 december 2023 aantonen dat u huurtoeslag heeft ontvangen (met de definitieve berekening van de Belastingdienst). Dit om misbruik te voorkomen. Doet u dit niet, dan wordt de korting met terugwerkende kracht geschrapt en moet u de verschuldigde huur alsnog betalen.

Mogen jullie onbeperkt de huurprijs blijven verhogen?

Nee, dat mag niet. Bij een sociale huurwoning mag de kale huurprijs niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen. De huurprijs wordt dan op de maximale huurprijsgrens bevroren.

Hoe komen jullie aan de informatie over mijn inkomen?

Wij vragen bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op over het jaar 2020. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Wel een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. De verklaring van het huishoudinkomen mag niet worden bewaard.

Mogen jullie, gelet op de wet privacy, mijn gegevens wel opvragen?

Ja, de Rijksoverheid heeft de 'Wet gegevensverstrekking Belastingdienst' goedgekeurd.

Welke gegevens krijgen jullie van de Belastingdienst?

Wij kunnen een inkomensindicatie opvragen voor onze huurwoningen waarvan de maximale huurprijs nog niet is bereikt. Dit is op basis van het aantal punten per 1 juli 2022. De Belastingdienst geeft geen gespecificeerde inkomensgegevens. Ook geeft de Belastingdienst geen persoonsgegevens van de leden van uw huishouden.

Wat als de huishoudverklaring van de Belastingdienst niet klopt?

Dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij ons binnen zijn via woonservice@dgw.nl.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing als ik het niet eens ben met het onderhoud van de woning?


Nee.
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. U kunt wel een verzoek om tijdelijke huurverlaging aanvragen via de Huurcommissie.

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2022?

Vanaf 1 juli 2022 schrijven wij de nieuwe huurprijs (en de aangepaste servicekosten) af van uw bankrekening. Dit doen wij op de eerste werkdag van de maand. U hoeft hiervoor niets te doen. Als u geen automatische incasso heeft, ontvangt u van ons een (digitaal) betaalverzoek.

Mijn vraag staat er niet bij

Neem contact met ons op. Stuur een e-mail naar woonservice@dgw.nl of bel (079) 343 80 00. Of kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.