Privacy

Privacyverklaring 
De Goede Woning hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website. We gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten en bezoekers. De Goede Woning houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
De Goede Woning heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag
Op de website van De Goede Woning worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s voor het samenstellen van interne rapportages en webstatistieken. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan De Goede Woning de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan De Goede Woning de dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Wijzigingen
De Goede Woning behoudt zich het recht voor om, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.