Sponsoring

Wij zijn actief betrokken bij de buurten en wijken waar zij wonen en faciliteren en ondersteunen daarom initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Bent u geen bewoner van ons?
De Woningwet verbiedt sponsoring per 1 juli 2015. Wij nemen dus geen sponsorverzoeken meer in behandeling.

Bent u een bewoner van ons?
Wij ondersteunen initiatieven die tot doel hebben bewoners uit de wijk elkaar te laten leren kennen: jong en oud en buren met verschillende culturen. We ondersteunen ook initiatieven die ervoor zorgen dat de wijk schoon en opgeruimd is én activiteiten die ervoor zorgen dat het leven in de wijk verbetert. Wij sponsoren niet. Heeft u een idee en kunt u ondersteuning gebruiken? Neemt u dan contact op met onze participatiemedewerker. Beschrijf in uw e-mail wat uw idee is en welke ondersteuning u aan ons vraagt. Wij nemen binnen twee weken contact met u op om uw idee verder te bespreken. 

Subsidies

Heeft u financiële ondersteuning nodig voor een activiteit of evenement dat u in de buurt wilt organiseren? Er zijn instanties die u deze (financiële) ondersteuning kunnen bieden. Klik op de logo's voor meer informatie.