Samenwerken

Wij geloven sterk in de samenwerking met bewoners en met andere organisaties in de wijk. Door onze krachten te bundelen, zetten we positieve ontwikkelingen in gang.

Samen met bewoners
Wij willen dat onze bewoners zich thuis kunnen voelen in hun huis en buurt. Daarom hebben wij regelmatig overleg met bewoners over ons beleid, onze complexen en de buurten waarin wij woningen verhuren. Wij stimuleren bewoners actief om met ons in gesprek te gaan.

Samen met andere organisaties
De dialoog met onze belanghouders is een belangrijk middel om op een effectieve manier onze doelstellingen te bepalen. Zo bepalen wij onze ambities en doelen op basis van de behoefte in de omgeving waar we werkzaam zijn. Daarom hebben wij jaarlijks, buiten het reguliere werk om, contact met onze belanghouders, zoals: 

  • Gemeente Zoetermeer
  • Zorg en welzijnsorganisaties
  • Belangenorganisaties
  • Collega-corporaties
  • Opdrachtnemers