Ondernemingsplan

Iedere vier jaar maken wij een ondernemingsplan. Vanuit onze droom 'goed wonen voor iedereen' bepalen we wat er nodig is om onze droom te verwezenlijken. Wat er nodig is, is afhankelijk van de ontwikkelingen om ons heen en de gevolgen voor onze doelgroep. Wij kijken naar buiten, zien wat er gebeurt, we maken keuzes en bepalen doelen. Deze ontwikkelingen, keuzes en doelen schrijven we op in het ondernemingsplan. Dit geeft focus en richting.

Ondernemingsplan 2015-2018: De basis voor een betaalbaar thuis
In het plan staan twee thema's centraal: betaalbaarheid en thuis.

 • Betaalbaarheid: omdat wij ons zorgen maken over de betaalbaarheid van huren én over het krimpende aantal betaalbare huurwoningen.
 • Thuis: omdat wij vinden dat onze bewoners zich thuis moeten kunnen voelen in hun huis en buurt.

Missie, visie en doelen
Dit heeft geleid tot de volgende missie, visie en strategische doelen voor 2015-2018:

 • Missie: Wij bieden een goede woning voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien.
 • Visie: Wij bieden de basis voor een betaalbaar thuis in Zoetermeer.
 • Strategische doelen:
  • Onze woningen zijn betaalbaar voor onze doelgroep.
  • Wij maximaliseren onze inzet om de wachtduur voor onze doelgroep in Zoetermeer te beperken.
  • Ons handelen richt zich op het zich thuis kunnen voelen van onze huurders, in hun huis en buurt.

Jaarplan
Hoe wij hier verder invulling aan geven, werken wij ieder jaar uit in een jaar(activiteiten)plan. Hierin staan de doelen voor dat jaar beschreven. Vervolgens vertaalt iedere afdeling/team dat naar concrete activiteiten. En zo werken we samen, ieder vanuit zijn of haar eigen discipline, aan het realiseren van onze droom!

Ondernemingsplan