Klachten en complimenten

Heeft een klacht? Laat het ons weten!


Wij nemen onze bewoners serieus en wij doen ons best om eventuele problemen op te lossen. Dat wil niet zeggen dat dat altijd naar tevredenheid van de bewoner is. Als u ons laat weten waar u niet tevreden over bent, kunnen wij herhaling daarvan voor uzelf en voor andere bewoners voorkomen. U kunt met vrijwel al uw klachten bij ons terecht. Hieronder leest u welke soorten klachten er zijn en hoe u met zulke klachten omgaat.

REPARATIEVERZOEK
Een technische klacht heet bij ons een reparatieverzoek. U kunt een reparatieverzoek direct melden via deze website. U kunt uw reparatieverzoek dus 24 per dag, 7 dagen per week online doorgegeven.

> Reparatieverzoek indienen


OVERLASTKLACHT
Heeft u overlast van buurtbewoners of anderen? Probeer er dan eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Is een gesprek met de buren niet meer mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van Buurtbemiddeling  inroepen. Dit is gratis. Komt u er dan nog niet uit? Neem dan contact met ons op.

> Contact opnemen met Buurtbemiddeling Zoetermeer
> Overlastklacht indienen


KLACHT OVER HUURPRIJS OF ONDERHOUD
Bent u het niet met ons eens over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komen wij er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

> Huurcommissie inschakelen


KLACHT OVER ONS
U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het doen en laten van De Goede Woning of als u vindt dat wij u niet goed behandeld hebben. U kunt uw klacht schriftelijk indienen door het contactformulier in te vullen. U krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht over de verdere afhandeling.

> Klacht indienen

 

KLACHT OVER WOONRUIMTEVERDEELPROCES
Woningzoekenden die ingeschreven staan bij www.woonnet-haaglanden.nl een klacht hebben over het woonruimteverdeelproces kunnen deze indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling.

> Meer informatie
 

WE KOMEN ER SAMEN NIET UIT
Soms lukt het niet om samen tot een oplossing te komen. In zo’n geval kunt u de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland inschakelen. Kijk op hun website voor informatie hoe u een geschil indient.

> Geschil indienen

  Veelgestelde vragen over klachten

 • Ik heb een klacht over woningtoewijzing.

  Heeft u een klacht over de manier waarop wij de regels toepassen die gelden bij woningtoewijzing? Bent u het niet eens met de inschrijfduur of woonduur die voor u is vastgesteld? Is een bepaalde woning niet aan u toegewezen, hoewel u meent dat u er recht op hebt? Als u een klacht heeft kunt u die schriftelijke klacht (bezwaar) indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer: Gemeente Zoetermeer, College van B&W, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. 

 • Ik heb een klacht over de huurprijs, onderhoud en/of servicekosten.

  Bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs, de redelijkheid van de servicekosten of over het onderhoud van de woonruimte? Dan kunt u een klacht indienen bij de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke, onpartijdige organisatie en die is er voor huurders en verhuurders. 

 • Mijn klacht staat er niet bij...

  Mogelijk hoort uw klacht niet bij ons thuis, maar bij de gemeente of de politie:

  Politie

  • discriminatie
  • intimidatie
  • bedreiging
  • vernieling
  • inbraakoverlast als gevolg van drugsgebruik
  • verhandeling van drugs in uw buurt

   

  Gemeente Zoetermeer

  • rondslingerend vuil op openbaar terrein
  • vernielingen aan openbaar terrein
  • onregelmatigheden aan openbaar terrein
  • slecht onderhouden openbaar groen
  • melden van parkeeroverlast op de openbare weg

Complimenten

Bent u tevreden over onze dienstverlening en/of onze medewerker(s)? Dat horen graag :)

Contactformulier

Geschil?

Soms groeit een klacht uit tot een geschil. Een onpartijdig oordeel over zo'n geschil met de corporatie is dan nodig. Hiervoor is de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland opgericht. In onderstaande brochure leest u wat onder een geschil verstaan wordt, hoe u een geschil aan de Geschillencommissie voorlegt en op welke manier deze commissie werkt.

> Geschil indienen

Hieronder vindt u de verslagen en adviezen van geschillen tussen huurder(s) en De Goede Woning. In 2015 is één geschil behandeld.

Geschillen 2015
1530 - Verslag & Advies
1531 - Verslag & Advies

Geschillen 2016
--

Anonieme klacht

Wij lossen klachten graag op door met elkaar in gesprek te gaan. Wilt u toch liever anoniem blijven? Houdt u er dan rekening mee dat wij de klacht niet in behandeling hoeven te nemen. Het niet mogelijk is om u een antwoord te geven. En we kunnen geen dossier opbouwen.