Huis- en gedragsregels

Welkom bij De Goede Woning!

We willen u graag helpen in een rustige en prettige sfeer. Een sfeer waar u zich thuis voelt. Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld: wat we verwachten van u als klant. De regels gelden uiteraard ook voor klantcontacten buiten onze locatie. Naast de huisregels voor klanten hebben we zelf ook gedragsregels die gelden voor onze medewerkers. Bij De Goede Woning staat de klant centraal!

Wat mag u van ons verwachten?

 • wij behandelen u met respect.
 • wij staan u op correcte wijze te woord.
 • wij lichten u op correcte wijze voor en informeren u over de stand van zaken.
 • wij gaan op correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om.
 • wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken.
 • wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.
 • wij zullen problemen, mochten deze voorkomen, snel en goed met u bespreken en oplossen.

Wat verwachten wij van u?

 • u behandelt onze medewerkers met respect.
 • u staat onze medewerkers correct te woord.
 • u dient uw aanvraag of verzoek tijdig bij ons in.
 • u verstrekt de noodzakelijke informatie voor de behandeling van uw verzoek.
 • u geeft wijzigingen betreffende de behandeling van uw verzoek tijdig door.
 • u houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken.
 • u volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • u neemt tijd voor het gesprek: schakel uw mobiele telefoon uit tijdens het gesprek met onze medewerkers.
 • u gunt de ander privacy, hou afstand.

Wat tolereren wij niet?

 • handtastelijkheden en/of lichamelijk geweld.
 • schelden, beledigen, discriminerende taal of schreeuwen.
 • het gooien met, of vernielen van spullen.
 • (seksueel) intimideren.
 • het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk.
 • bedreigen van medewerkers en/of bestuur.
 • het lastig vallen van andere aanwezigen.
 • het onder invloed van alcohol of drugs betreden van onze locatie(s).
 • het mee naar binnen nemen van uw huisdier.
 • elke andere vorm van agressie en geweld.

Bovenstaande geldt voor alle klantcontacten en communicatiekanalen, bijvoorbeeld: telefoon, e-mail, social media, tijdens een bezoek aan één van de locaties. Al deze gedragingen accepteren wij niet. Ook niet bij contacten tussen medewerkers van de organisatie en klanten buiten de locatie.

Als u deze gedragingen vertoont, wordt u daarop aangesproken en kunnen wij u een sanctie opleggen. Voorbeelden hiervan zijn dat wij u niet verder helpen of dat wij u de toegang tot het gebouw ontzeggen. Door u aangerichte schade verhalen wij op u.

Alle incidenten worden geregistreerd. Het is mogelijk dat wij de politie inschakelen. Wij gaan er echter van uit dat er een goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers ontstaat.

Wij gaan respectvol met elkaar en onze klanten om. Wij verwachten van hen hetzelfde en accepteren geen enkele vorm van agressie. Niet naar medewerkers en niet naar andere klanten.