Bewonerscommissies

Oren en ogen

Meepraten en organiseren in en over uw complex
Een bewonerscommissie is een groep huurders van De Goede Woning die met ons praat over hun wooncomplex. Een wooncomplex is een groep woningen bij elkaar, zoals bijvoorbeeld een flatgebouw of een blok eengezinswoningen.

Ogen en oren
De bewonerscommissie is de ogen en oren van uw wooncomplex en overlegt met onze wijkconsulent uit uw wijk. De leden van de bewonerscommissie houden onder meer in de gaten of alle liften goed werken en of de schoonmaak van openbare ruimtes goed wordt uitgevoerd. Zij denken ook met ons mee over zaken zoals onderhoud en sloop- en renovatieplannen binnen hun eigen complex. De leden hebben daarnaast zelf contact met bijvoorbeeld het wijkteam van de gemeente over openbare zaken in de buurt, zoals zwerfafval en speeltoestellen en met politie over bijvoorbeeld hangjongeren.

Activiteiten in uw complex en buurt
Een bewonerscommissie kan activiteiten organiseren die de sfeer in het wooncomplex en de buurt vergroten, zoals een barbecue, een straatspeeldag of een nationale activiteit zoals Nederland Schoon. In de meeste gevallen bieden wij ondersteuning.

Overzicht bewonerscommissies
Veel wooncomplexen hebben al een bewonerscommissie. U vindt hier een overzicht van de bewonerscommissies. Heeft uw complex nog geen bewonerscommissie en wilt u deze graag opzetten? Neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen. Wij vertellen u dan vertellen hoe u een nieuwe bewonerscommissie opzet. Lid worden van een bewonerscommissie is gratis.