Afdelingen

Onze organisatie is verdeeld in een aantal afdelingen en teams, die samen zorgen voor goed wonen. Iedere afdeling heeft zijn eigen, gespecialiseerde focus op goed wonen:  

Managementteam
het management geeft leiding aan de organisatie. Het team bestaat uit de directeur-bestuurder en vier managers: Wonen, Vastgoed, Financiën & ICT en HRM. De directeur-bestuurder stuurt tevens de Strategisch Beleidsadviseur en Bussinesscontroller aan. Zij zijn geen onderdeel van het managementteam.

Afdeling Wonen
Deze afdeling houdt zich vooral bezig met de dagelijkse dienstverlening aan onze klant. De medewerkers zorgen voor de verhuur en het dagelijks beheer. Zij nemen onder meer de telefoon op als u belt, zij beantwoorden uw vragen over uw woning, zorgen dat reparaties worden uitgevoerd, komen in de woning kijken als u gaat verhuizen, en zijn uw persoonlijk contact in de wijk.

Afdeling Vastgoed
Deze afdeling houdt zich vooral bezig het ontwikkelen van nieuwbouw en het groot onderhoud van onze woningen. De medewerkers maken plannen voor nieuwbouwprojecten, overleggen met de gemeente, selecteren aannemers en sturen de nieuwbouw- en onderhoudsprojecten aan.

Afdeling Financiën & ICT 
Deze afdeling zorgt voor de financiële afwikkeling van ons werk. De medewerkers zorgen dat de computersystemen waarmee we werken het goed blijven doen en verzorgen de managementrapportages. Onder deze afdeling valt ook de medewerker Informatievoorziening.

Afdeling HRM, Communicatie en Interne zaken
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het HRM- en Communicatiebeleid. En ze biedt de rest van de organisatie ondersteuning: managementassistentie, secretariële ondersteuning en facilitaire ondersteuning.