Inkomensafhankelijke huurverhoging 2023

Wat is een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Dit is een huurverhoging die afhangt van het inkomen van de huurder en zijn of haar huishouden.

Hoe hoog is een inkomensafhankelijke huurverhoging?

De inkomensafhankelijke huurverhoging moet hoger zijn dan een reguliere huurverhoging. Dit is regelgeving.
De maximale reguliere huurverhoging van een sociale huurwoning is dit jaar 3,1%.

  • De inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge middeninkomens is maximaal €50,-.
  • Voor hoge middeninkomens passen wij een inkomensafhankelijke huurverhoging toe van ten hoogste €32,-. Dit is lager dan de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging en hoger dan een reguliere huurverhoging.
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge inkomens is maximaal €100,-. Voor hoge inkomens passen wij een inkomensafhankelijke huurverhoging toe van ten hoogste €85,-.

Hoe komen jullie aan informatie over mijn inkomen?

Van de Belastingdienst krijgen wij een 'Verklaring voor de inkomensafhankelijke huurverhoging'. Op basis van deze verklaring weten wij of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Deze verklaring sturen wij als bijlage mee met de brief over de huurverhoging.

Mijn inkomen is in 2022 gedaald

De verklaring die wij van de Belastingdienst ontvangen is gebaseerd op uw inkomen in 2021. Is uw inkomen in 2022 gedaald tot onder de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u mogelijk bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vul dit formulier van de rijksoverheid in en mail het ingevulde formulier vóór 1 juli 2023 naar woonservice@dgw.nl.

Mijn inkomen gedaald na een eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u in de afgelopen drie jaar één of meerdere keren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen daarna gedaald? Dan kunt u ons vragen om die inkomensafhankelijke huurverhoging(en) voor de toekomst terug te draaien. Hier leest u hoe u dat doet.

Voorbeeldbrief voor gehandicapten en chronisch zieken

Door de minister aangewezen groepen van gehandicapten en chronisch zieken kunnen tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen bezwaar maken met deze modelbezwaarbrief Chronische ziekte of handicap van de Woonbond. Hier ziet u ook welke stukken u moet meesturen.
Mail uw brief vóór 1 juli 2023 naar woonservice@dgw.nl.

Bezwaar maken voor 1 juli

Let op: uw bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging moet vóór 1 juli 2023 bij ons ingeleverd zijn.