Voorrang / Urgentie

Heeft u dringend andere woonruimte nodig in Zoetermeer? In sommige gevallen kunt u een voorrangsverklaring (ook wel urgentieverklaring genoemd) aanvragen. Met een voorrangsverklaring kunt u met voorrang op andere woningzoekenden reageren op sociale huurwoningen.

Het aanvragen van een voorrangsverklaring loopt via ons, ook als u niet in een woning van ons woont.

Kom ik in aanmerking?
U kunt controleren of u in aanmerking kunt komen voor een voorrangsverklaring door onderstaande vragenboom in te vullen op de website van de gemeente Zoetermeer: Vragenlijst voorrangsverklaring Zoetermeer. Om in aanmerking te komen voor een voorrangsverklaring, moet u aan de volgende eisen voldoen: 

 • Uw woonsituatie is medisch of sociaal ontwrichtend of levensbedreigend

of

 • De huur is te hoog voor uw inkomen en uw woonkostentoeslag is hoger dan de maximaal toegestane huurtoeslag.

Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen

 • U bent 18 jaar of ouder
 • De problemen zijn direct het gevolg van de huidige woonsituatie.
 • Verhuizing naar een andere woning moet een oplossing voor de problemen betekenen.
 • U woont langer dan een jaar in de regio Haaglanden of bent er economisch of maatschappelijk aan gebonden.
 • De problemen zijn niet door uw eigen schuld ontstaan.
 • U zoekt actief naar een andere woning, maar kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden.
 • U heeft geen passende woningen geweigerd.
 • Uw inkomen is minder dan € 45.000 per jaar.

Wat moet ik doen?

 • U schrijft zich in als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden (als u daar nog niet ingeschreven staat).
 • Lijkt u in aanmerking te komen voor een voorrangsverklaring? Schrijf een brief waarin u omschrijft wat uw situatie is. Geef duidelijk aan waarom u dringend woonruimte nodig heeft. 
 • Maak kopieën van documenten (bewijsstukken) waaruit uw situatie blijkt.
 • Stel een overzicht op met namen van personen en organisaties die uw verhaal kunnen bevestigen.
 • Vul alvast het aanvraagformulier voorrangsverklaring zoveel mogelijk in.
 • Stuur uw brief met alle benodigde documenten naar De Goede Woning:

  • E-mail: voorrangdgwnl
  • Post: De Goede Woning, Voorrangsverklaring, Maria Montessorilaan 11, 2719 DB Zoetermeer

Intakegesprek
De Goede Woning neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Neem de eigen brief, het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken mee naar het intakegesprek bij De Goede Woning. Tijdens het intakegesprek wordt het aanvraagformulier voorrangsverklaring samen met u doorgelopen en waar nodig verder met u ingevuld. Op basis van het intakegesprek beslist u of u de aanvraag (nog steeds) wilt indienen.

Wat moet ik meenemen?
Voor uw afspraak bij De Goede Woning voor een aanvraag voorrangsverklaring neemt u mee:

 • (Een print van) het pdf bestand van de ingevulde online vragenboom.
 • Een eigen brief met uitleg over uw situatie.
 • Een overzicht met namen van personen en organisaties die uw verhaal kunnen bevestigen.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • Alle documenten waaruit uw situatie blijkt. Denk aan:
  • Een recent uittreksel uit de Basis Registratie Personen (voorheen gemeentelijke basisadministratie) waaruit uw gezinssamenstelling en woongeschiedenis blijkt. U kunt deze opvragen via www.mijnoverheid.nl.
  • Een recente aanslag van de inkomensbelasting.
  • Uw laatste loonstrook of uitkeringsbeschikking.
  • Indien van toepassing: een echtscheidingsvonnis, ouderschapsplan, beschikking van woonkostentoeslag of verhuurdersverklaring.

Wat kost het?

 • Als u een aanvraag wilt indienen, heeft u eerst een intakegesprek bij De Goede Woning. Tijdens dit gesprek wordt uw situatie besproken. Dit gesprek is gratis.
 • Besluit u na het gesprek de voorrangsverklaring (nog steeds) aan te willen vragen? De kosten hiervoor bedragen € 50. U betaalt dit aan De Goede Woning. Let op! U kunt alleen pinnen.

Afhandeling

 • Als uw aanvraag compleet is, dan stuurt De Goede Woning deze door naar de Toetsingscommissie Voorrangsverklaringen Zoetermeer.
 • De toetsingscommissie vergadert éénmaal per twee weken.
 • De toetsingscommissie bekijkt de aanvraag en adviseert het college van burgemeester en wethouders.
 • Het college besluit of een voorrangsverklaring wordt toegekend.
 • U wordt binnen twee weken geïnformeerd over de uitkomst.
 • Bij toekenning kunt u vanaf de volgende dag in www.woonnet-haaglanden.nl met voorrang reageren op de woningtypen waarvoor u voorrang heeft gekregen. Standaard wordt in het zoekprofiel een flat met- en zonder lift en een portiekwoning toegekend.
 • Van de gemeente ontvangt u een officiële brief met de beslissing.