Voorrang / Urgentie

Heeft u door omstandigheden binnen drie maanden een (andere) woning nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor een voorrangs-/urgentieverklaring. Hier leggen wij u uit welke regels voor een verklaring gelden en hoe u de voorrang/urgentie aanvraagt.

Voorwaarden
Een voorrangs-/urgentieverklaring ontvangt u alleen wanneer u voldoet aan meerdere strenge voorwaarden. Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet? De gemeente Zoetermeer heeft daar via haar website een hulpmiddel voor: 

www.zoetermeer.nl/urgentieverklaring

Deze website helpt u om na te gaan of het voor u zinvol is om een aanvraag te doen. Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt, daarna ziet u of u mogelijk in aanmerking komt.

Aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een voorrangs-/urgentieverklaring aanvragen? En huurt u nu bij ons een woning? Dan kunt uw aanvraag bij ons indienen. Huurt u nu een woning in Zoetermeer bij Vestia of Vidomes neem dan contact op met uw eigen woningcorporatie. Heeft u nu een koopwoning, huurt u een vrije sector huurwoning of komt u van buiten Zoetermeer? Dan kunt u bij een van de drie corporaties terecht. Het is belangrijk dat u minimaal de volgende gegevens mee stuurt:

 • De gehele uitkomst van de 'vragenlijst voorrangsverklaring' op de website van de gemeente Zoetermeer
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
 • Een persoonlijke toelichting op uw situatie waarom een urgentie voor u noodzakelijk is

De urgentie aanvragen en het inleveren van alle gegevens bij De Goede Woning kan via woonservice@dgw.nl (digitaal heeft onze voorkeur) of per post naar:

De Goede Woning
Aanvraag urgentieverklaring
Postbus 11
2700 AA Zoetermeer

Bespreken
Binnen twee weken nemen wij contact met u op om de aanvraag te bespreken. Of u daadwerkelijk een urgentieverklaring ontvangt, wordt bepaald door een onafhankelijke urgentiecommissie.

Een woning zoeken

Heeft u een voorrangsverklaring gekregen? Dan moet u zelf reageren op het woningaanbod. U logt hiervoor in op de website www.woonnet-haaglanden.nl. De voorrangsverklaring is geldig in heel Haaglanden. De voorrangsverklaring geldt alleen voor woningen die passen binnen uw zoekprofiel. Op ander passend aanbod reageren mag ook, maar voor deze woningen krijgt u geen voorrang.

Geldigheid
De voorrangsverklaring is drie maanden geldig. Daarna vervalt de verklaring. Alleen als aantoonbaar is dat u buiten uw schuld nog geen woning heeft toegewezen gekregen, kan de voorrangsverklaring na een nieuwe beoordeling worden verlengd. U vraagt de verlenging aan bij de corporatie waar u de verklaring als eerste heeft aangevraagd.

  Veelgestelde vragen over urgentie

 • Wat is 'lokale beleidsruimte'?

  Jaarlijks verhuren de woningcorporaties maximaal 15 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen aan de hand van de zogenaamde ‘lokale beleidsruimte’. Deze lokale beleidsruimte is bedoeld voor woningzoekenden uit Zoetermeer die tot bepaalde vastgestelde categorieën behoren. Zij krijgen voorrang boven de andere woningzoekenden met uitzondering van de hierboven genoemde woningzoekenden met een voorrangsverklaring. Huishoudens met een voorrangsverklaring komen dus te allen tijde het eerst aan bod. Kijk voor meer informatie over lokale beleidsruimte op de website van de gemeente.

 • Ik krijg geen urgentie. Wat nu?

  Voor mensen die dringend op zoek zijn naar woonruimte hebben een aantal mogelijkheden:

  Zoeken via kansrijk
  Elke dag vanaf 16.00 uur kunt u, als u bent ingelogd bij Mijn Woonnet via kansrijk zoeken nagaan op welke woning u op dat moment de meeste kans maakt. U krijgt dan de woningen te zien waarop u op dat moment op positie 1 t/m 10 zou eindigen als u op dat moment zou reageren. U kunt zelf instellen of u bijvoorbeeld 1 t/m 20 wilt bekijken. Kansrijk zoeken geeft alleen een tijdelijke indicatie van de woningen waarvoor u kansrijk bent. Het hoeft niet te betekenen dat u uiteindelijk echt voor de woning op de weergegeven positie zal eindigen.

  Direct te huur
  Woningen die via www.woonnet-haaglanden.nl zijn aangeboden, maar waarvoor geen nieuwe huurder is gevonden, komen meestal in de rubriek 'direct te huur'. Dit houdt in dat de corporaties deze woningen opnieuw, maar dan in een aparte rubriek, op woonnet aanbieden. Als u interesse heeft voor een van deze woningen, kunt u reageren door telefonisch contact op te nemen met de betreffende woningcorporatie. De eerste beller die aan de voorwaarden voldoet krijgt de woning.

  Lotingwoningen
  Als u nog maar kort staat ingeschreven en u wilt toch kans maken op een woning dan kunt u het beste reageren op een lotingwoning. Deze woningen verloten de corporaties. Dus iedereen maakt evenveel kans. Het zijn doorgaans kleine woningen die vooral geschikt zijn voor starters. Vrijwel elke dag verversen de corporaties het lotingaanbod. Maar let op: de woningen staan slechts één dag op www.woonnet-haaglanden.nl. U mag maximaal op twee lotingwoningen per dag reageren. Dit aantal staat overigens los van het aantal van twee woningen uit het reguliere aanbod waarop u wekelijks kunt reageren.

 • Is er binnen de urgenties nog een volgorde voor toewijzing?

  Er zijn redenen waarom iemand een urgentieverklaring krijgt. De ene urgentie is dringender dan de andere. Daarom is er een toewijzingsvolgorde:

  1. urgentie om sociale, medische en medische redenen;
  2. urgentie omdat de flat/woning gesloopt gaat worden (herstructurering);
  3. urgentie voor woningzoekenden die vallen onder de lokale beleidsruimte.

   

  Daarna komen alle andere woningzoekenden op basis van hun wooninschrijvingsduur in aanmerking.