Warmtelevering

Op 1 januari 2014 is de warmtewet in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de levering van warmte die wij voor u verzorgen. Op deze pagina vindt u links naar informatie hierover.

Heeft u nog vragen? 
Stuur dan een e-mail naar huuradministratiedgwnl. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

  veelgestelde vragen over warmtelevering

 • Kan ik tussentijds mijn verbruiken inzien?

  De bewoners in onze complexen Alferbos, Savelsbos en Casa Italia kunnen gebruik maken van de energiecoach (Techem) en kunnen daarmee op elk moment het eigen verbruik inzien. Voor de bewoners van onze andere complexen met blokverwarming is dit (nog) niet mogelijk.

  Om uw eigen verbruik in te zien, kunt u gebruik maken van de website www.energiecoach.nl.  Heeft u vragen over de energiecoach, dan kunt u deze (na aanmelding) via uw energiecoach aan Techem richten. Of stuur een e-mail naar energiecoachtechemnl

  De energiecoach geeft u een indicatie van uw verbruik ten opzichte van het gemiddelde verbruik van een soortgelijke woning, binnen uw wooncomplex. Tevens kunt u zien in welke vertrekken u warmte verbruikt heeft (alleen bij radiatormeters).

  U kunt uw verbruik niet één op één doorvertalen naar de kosten die wij na afloop van het stookjaar in rekening brengen. Wij rekenen namelijk af op basis van het aantal geleverde gigajoules terwijl de warmtemeters een verbruiksaandeel weergeven.

 • Waarom betaal ik bij warmtelevering zowel variabele als vaste kosten?

  Uw warmteafrekening bestaat uit vaste kosten en uit variabele kosten. Dit doen wij om enerzijds te voldoen aan de regels uit de warmtewet en anderzijds om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten te komen. De warmtewet verplicht ons om vooraf ons tarief bekend te maken. Dit betekent dat wij elk jaar een inschatting maken van de kosten die wij verwachten te maken.

  • Vaste kosten: Een deel van deze kosten weten wij van te voren, omdat ze onafhankelijk zijn van het verbruik. Deze kosten berekenen wij door als vaste kosten. Hierbij moet u denken aan de aansluit- en transportvergoeding die wij aan Stedin betalen en aan de vergoeding die wij aan de meetbedrijven betalen om uw afrekening op te stellen.
  • Variabele kosten: De kosten die afhankelijk zijn van het verbruik berekenen wij door als variabele kosten. Hierbij moet u denken aan de kosten voor levering van gas.

  Door de splitsing in vaste en variabele kosten zorgen wij ervoor dat iedereen betaalt voor wat hij of zij verbruikt. Daarnaast zorgt deze methodiek ervoor dat de kosten die wij maken gelijk zijn aan de opbrengsten die wij ontvangen, onafhankelijk van of het nu een koude of een zachte winter is geweest. Hiermee voorkomen wij dat nieuwe huurders middels een hoger tarief geconfronteerd worden met kosten uit eerdere jaren.

 • Hoe wordt bij warmtelevering de prijs per eenheid bepaald?

  De prijs per eenheid wordt in een aantal stappen bepaald:

  1. Wij maken vooraf een tarief per gigajoule bekend via onze website.
  2. Wij meten in het ketelhuis hoeveel warmte (gigajoules) wij geleverd hebben. Dit aantal corrigeren we voor de leidingverliezen tussen het ketelhuis en de woningen.
  3. Het meetbedrijf registreert bij elke woning het aantal verbruikseenheden per radiator.
  4. De prijs per eenheid ontstaat door het totale aantal geleverde gigajoules te delen door het totale aantal gemeten verbruikseenheden en dit te vermenigvuldigen met de prijs per GJ.

  Ter illustratie een fictief voorbeeld:

  • Prijs per gigajoule: €20,-
  • Geleverde gigajoules 1.500
  • Gemeten verbruikseenheden 200.000
  • Prijs per eenheid €0,15