Tarieven blokverwarming

Tarieven levering warmte en warm tapwater

De Goede Woning heeft 12 complexen met blokverwarming. De kosten die wij maken om in deze complexen warmte te leveren variëren. Aan de hand van de verwachte kosten stellen wij voor ieder van deze 13 complexen een tarief vast. Wij mogen dit tarief in de loop van het jaar wijzigen zolang het tarief niet boven het wettelijk maximum uitkomt. Als onze tarieven wijzigen, publiceren wij de nieuwe tarieven op deze website.

Tarieven vanaf 1-1-2018

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1-1-2018

Complex

Adressen

Vast

per Gj

210

Diederik van Teilingen

Diederik van Teilingenlaan 149 t/m 547

€ 150

€ 21,25

240

Jacob du Mee

van Aalstlaan 52 t/m 370

€ 240

€ 21,00

311

Laveibos

Laveibos 3 t/m 218

€ 110

€ 22,25

312

Jagersbos

Jagersbos 3 t/m 137

€ 100

€ 23,25

313

Hoevenbos

Hoevenbos 1 t/m 309

€ 100

€ 22,25

320

Alferbos

Alferbos 2 t/m 246

€ 130

€ 19,75

330

Savelsbos

Savelsbos 10 t/m 318

€ 120

€ 19,00

342

Oostergo

Oostergo 2 t/m 16 en 37 t/m 51

€ 200

€ 22,25

600

Appartementen Hoves

Heijermanshove 61 t/m 217

€ 150

€ 21,75

Timmermanshove 101 t/m 137

641

Jongerenwoningen Seghwaert

Kalverweide 71 t/m 117

€ 120

€ 21,00

Konijenweide 2 t/m 48

Kraaienveld 2 t/m 66 en 147 t/m 205

Velddreef 43 t/m 83, 238 t/m 296 en 332 t/m 396

Weidedreef 259 t/m 317

2070

Torens Meerbos/Boszicht

Vrouwenhuiswaard 4 t/m 122 en 126 t/m 244

€ 120

€ 20,50

3550

Casa Italia

Italiëlaan 35 t/m 167

€ 140

€ 20,75

Tarieven vanaf 1-1-2017

Complex

Adressen

Vast

per Gj

200

Jan van Beieren

Jan van Beierenlaan 850 t/m 1188

€ 110

€ 22,60

210

Diederik van Teilingen

Diederik van Teilingenlaan 149 t/m 547

€ 130

€ 21,00

240

Jacob du Mee

van Aalstlaan 52 t/m 370

€ 230

€ 20,00

311

Laveibos

Laveibos 3 t/m 218

€ 110

€ 20,75

312

Jagersbos

Jagersbos 3 t/m 137

€ 90

€ 21,75

313

Hoevenbos

Hoevenbos 1 t/m 309

€ 90

€ 20,75

320

Alferbos

Alferbos 2 t/m 246

€ 130

€ 18,00

330

Savelsbos

Savelsbos 10 t/m 318

€ 110

€ 17,00

342

Oostergo

Oostergo 2 t/m 16 en 37 t/m 51

€ 160

€ 21,00

600

Appartementen Hoves

Heijermanshove 61 t/m 217

€ 140

€ 20,50

Timmermanshove 101 t/m 137

641

Jongerenwoningen Seghwaert

Kalverweide 71 t/m 117

€ 110

€ 20,75

Konijenweide 2 t/m 48

Kraaienveld 2 t/m 66 en 147 t/m 205

Velddreef 43 t/m 83, 238 t/m 296 en 332 t/m 396

Weidedreef 259 t/m 317

2070

Torens Meerbos/Boszicht

Vrouwenhuiswaard 4 t/m 122 en 126 t/m 244

€ 150

€ 18,75

3550

Casa Italia

Italiëlaan 35 t/m 167

€ 140

€ 22,50