Verwarming

Als de dagen korter en kouder worden, zetten de de meeste mensen hun verwarming weer aan. Heeft u een eigen installatie? Dan regelt u de temperatuur zelf. Woont u in een woongebouw met een collectieve (verwarmings)installatie? Dan stellen wij de temperatuur in. 

Wat zijn onze richtlijnen?
Bij een collectieve installatie zorgen wij dat uw woonkamertemperatuur overdag 21°C is en 's nachts 15°C. 's Nachts wil zeggen op maandag tot en met donderdag tussen 24.00 en 6.00 uur en van vrijdag tot en met zondag tussen 1.00 en 7.00 uur. 

Kouder dan 21°C en 15 °C?
Blijft uw woonkamer ongewenst kouder dan 21°C overdag of 15°C 's nachts? Controleer dan of alle radiatoren in uw woning (ook in andere kamers dan de woonkamer) open staan. De centrale verwarmingsinstallatie verwarmt alle kamers tegelijk. Warmte uit verwarmde kamers stroomt altijd naar niet-verwarmde kamers. Door alle radiatoren open te zetten, voorkomt u dat een kamer niet op temperatuur kan komen en alle warmte naar een andere kamer stroomt.

Jaarlijkse afrekening
Bij de complexen met een collectieve aansluiting zijn wij de leverancier van warmte (blokverwarming). U betaalt iedere maand een voorschotbedrag aan ons. Ieder jaar ontvangt u van ons de afrekening die gebaseerd is op uw daadwerkelijk verbruik. Op basis van het door u betaalde voorschot en uw aandeel in de kosten zijn er twee mogelijkheden: u krijgt geld terug of u moet bijbetalen.

Nieuw voorschot warmtelevering
Tegelijk met de afrekening passen wij uw voorschot voor de warmtelevering aan. Uw nieuwe voorschot is gebaseerd op:

 • Uw verbruik in het voorgaande stookjaar
 • Een correctie afhankelijk van het aantal graaddagen in het voorgaande stookjaar (strenge of zachte winter)
 • De verwachte ontwikkeling van de kosten voor warmtelevering

In de specificatie die u bij de afrekening krijgt, staat het nieuwe voorschot dat ingaat per de eerstvolgende maand na de afrekening. Bent u op of na 1 februari van dit jaar uw huidige woning gaan huren, dan wijzigt het voorschot verwarmingskosten niet. Wij hebben dan onvoldoende zicht op uw verbruik.

Tarieven
De actuele tarieven voor de levering van warmte kunt u vinden op onze website. De leveringsvoorwaarden voor warmte zijn vastgelegd in de aanvullende voorwaarden warmtelevering, die bij het huurcontract horen. 

  veelgestelde vragen over warmtelevering

 • Kan ik tussentijds mijn verbruiken inzien?

  De bewoners in onze complexen Alferbos, Savelsbos en Casa Italia kunnen gebruik maken van de energiecoach (Techem) en kunnen daarmee op elk moment het eigen verbruik inzien. Voor de bewoners van onze andere complexen met blokverwarming is dit (nog) niet mogelijk.

  De energiecoach geeft u een indicatie van uw verbruik t.o.v. het gemiddelde verbruik van een soortgelijke woning, binnen uw wooncomplex. Tevens kunt u zien in welke vertrekken u warmte verbruikt heeft (alleen bij radiatormeters).

  U kunt uw verbruik niet één op één doorvertalen naar de kosten die wij na afloop van het stookjaar in rekening brengen. Wij rekenen namelijk af op basis van het aantal geleverde gigajoules terwijl de warmtemeters een verbruiksaandeel weergeven.

  Om uw eigen verbruik in te zien kunt u gebruik maken van de website www.energiecoach.nl. Heeft u vragen over de energiecoach, dan kunt u deze (na aanmelding) via uw energiecoach aan Techem richten. Of stuur een e-mail naar energiecoachtechemnl 

 • Waarom betaal ik bij warmtelevering zowel variabele als vaste kosten?

  Uw warmteafrekening bestaat uit vaste kosten en uit variabele kosten. Dit doen wij om enerzijds te voldoen aan de regels uit de warmtewet en anderzijds om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten te komen. De warmtewet verplicht ons om vooraf ons tarief bekend te maken. Dit betekent dat wij elk jaar een inschatting maken van de kosten die wij verwachten te maken.

  Vaste en variabele kosten
  Een deel van deze kosten weten wij van te voren omdat ze onafhankelijk zijn van het verbruik. Deze kosten berekenen wij door als vaste kosten. Hierbij moet u denken aan de aansluit- en transportvergoeding die wij aan Stedin betalen en aan de vergoeding die wij aan de meetbedrijven betalen om uw afrekening op te stellen. De kosten die afhankelijk zijn van het verbruik berekenen wij door als variabele kosten. Hierbij moet u denken aan de kosten voor levering van gas.

  Werkelijk verbruik
  Door de splitsing in vaste en variabele kosten zorgen wij ervoor dat iedereen betaalt voor wat hij of zij verbruikt. Daarnaast zorgt deze methodiek ervoor dat de kosten die wij maken gelijk zijn aan de opbrengsten die wij ontvangen, onafhankelijk van of het nu een koude of een zachte winter is geweest. Hiermee voorkomen wij dat nieuwe huurders middels een hoger tarief geconfronteerd worden met kosten uit eerdere jaren.

 • Hoe wordt bij warmtelevering de prijs per eenheid bepaald?

  De prijs per eenheid wordt in een aantal stappen bepaald:

  1. Wij maken vooraf een tarief per gigajoule bekend via onze website.
  2. Wij meten in het ketelhuis hoeveel warmte (gigajoules) wij geleverd hebben. Dit aantal corrigeren we voor de leidingverliezen tussen het ketelhuis en de woningen.
  3. Het meetbedrijf registreert bij elke woning het aantal verbruikseenheden per radiator.
  4. De prijs per eenheid ontstaat door het totale aantal geleverde gigajoules te delen door het totale aantal gemeten verbruikseenheden en dit te vermenigvuldigen met de prijs per GJ.

  Ter illustratie een fictief voorbeeld:

  • Prijs per gigajoule: €20,-
  • Geleverde gigajoules 1.500
  • Gemeten verbruikseenheden 200.000
  • Prijs per eenheid €0,15

Soorten verwarming

Algemene informatie over de warmtewet

Collectieve installatie

Tarieven (collectieve installatie)

Storingsadministratie (collectieve installatie)

Stadsverwarming

Vragen?
Stuur dan een e-mail naar
huuradministratiedgwnl