Tuin

Huurt u een woning met een tuin? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud. Het niet of slecht onderhouden van een tuin is vaak een ergernis onder buren. Daarom verwachten wij van u dat u de tuin goed onderhoudt.

Wat is goed onderhoud?
De overheid heeft richtlijnen opgesteld over tuinonderhoud. In artikel 7.5 van de Algemene huurvoorwaarden staat beschreven dat een huurder verplicht is zijn tuin goed te onderhouden.

Wat hoort bij uw tuin?
Naast de grond horen ook de aan- en bijgebouwen, zoals schuurtjes en bergingen, bij uw tuin. Zorg dat deze gebouwen er goed bij staan. Heeft u een heg als tuinafscheiding, zorg dan ervoor dat u deze regelmatig snoeit. Een schutting of een hek moet recht staan en mag geen gebreken vertonen, zoals losse planken. Bekijk de Checklist tuinonderhoud.

De inrichting van uw tuin
U kunt uw tuin naar eigen smaak inrichten, als uw tuin er maar uitziet als een tuin. Alleen graspollen en onkruid zien wij niet als een tuin. De door ons aangelegde bestrating mag u niet verwijderen. Wel kunt u die, in overleg met ons, vervangen. Het plaatsen van vuilcontainers in de voortuin vinden wij misstaan. Uw tuin is niet bedoeld als parkeerplaats of goederen opslagplaats.

Uw tuin onderhouden
Bij het hebben van een tuin horen werkzaamheden die regelmatig terugkomen, zoals onkruid verwijderen, grasmaaien, verwijderen en vervangen van dode beplanting, vervangen van gebroken tegels, snoeien van heggen, struiken en opschietende bomen, verwijderen van klimplanten (zoals klimop) van de gevels van de woning en het verwijderen van zwerfvuil.

Voor uw eigen veiligheid
Houd het gezamenlijke achterpad (de brandgang) vrij toegankelijk. Dit is vooral belangrijk voor hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance. Plaats hier daarom geen afvalcontainers of andere zaken en verwijder en snoei overhangende planten en takken.

Als u de woning verlaat
Wanneer u de huur heeft opgezegd en uit de woning vertrekt, moet u alles netjes achterlaten. Wat dit betekent voor uw tuin, hoort u van de opzichter. Deze geeft bij de voorcontrole van de woning aanwijzingen over hoe uw tuin achtergelaten moet worden.

  Veelgestelde vragen over de tuin

 • Hoe ver moet een boom van de erfgrens afstaan?

  U wilt een boom in uw tuin planten? De boom moet minimaal twee meter (te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom) van de grens af staan. Behalve als:

  • de buren toestemming geven voor plaatsing dichter bij de erfgrens.
  • de erfgrens een openbare weg of een vaarwater is.
  • de boom, heg of heester niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de erven.
 • Ik wil een schutting plaatsen. Zijn daar regels voor?

  Een erfafscheiding, zoals een schutting, moet aan de volgende regels voldoen:

  Overleg: Overleg altijd eerst met de buren. Dat voorkomt een hoop gedoe.

  Plaatsing precies in het midden: Als u een schutting precies tussen uw tuin en die van de buren wilt plaatsen, dan doet u dat in overleg met de buren. De schutting is dan van u allebei en u bent ook allebei verantwoordelijk voor het onderhoud.

  Plaatsing aan uw kant: Als schutting aan in uw eigen tuin, dan bent u volledig verantwoordelijk voor het onderhoud aan beide zijden. Dus ook de zijde aan de kant van de tuin van uw buren.

  Hoogte: Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Opening: U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.

 • Ik heb last van overhangende takken uit de tuin van de buren.

  Als u last heeft van de overhangende takken uit de tuin van uw buren, dan kunt u hen vragen deze takken binnen een redelijke termijn af te zagen of de wortels door te steken. U kunt ook vragen of u het zelf mag doen. Doe dit alleen in overleg en zorg er dan voor dat er geen onnodige schade aan bomen en struiken worden toegebracht.

   

   

Brochure

Schoffelstudent

Lukt het u niet om uw tuin te onderhouden? Dan is Schoffelstudent een oplossing. Schoffelstudent is een bedrijf betaalbaar hovenierswerk levert, omdat ze werken met hoveniers en studenten. Ze kunnen alles in en om de tuin aanpakken. Van tuinonderhoud en tuinaanleg tot aan het ontwerp van uw nieuwe tuin.

Vogels in de tuin

Wilt u meer vogels in uw tuin? Op de website van de Vogelbescherming vindt u leuke en nuttige informatie over tuinvogels.