Brandveiligheid

Brand is iets waar we liever niet aan denken. Zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Wij geven u graag een aantal tips om brand te voorkomen, of als het toch mis gaat, de schade zo veel mogelijk te beperken.

Zorg dat u onderstaande vragen met ''JA''
kunt beantwoorden:

 • Is uw huisnummer goed te zien voor de brandweer?
 • Kunt u als het nodig is uw huis snel verlaten?
 • Liggen uw sleutels op een vaste, veilige opbergplaats waar u snel en op de tast bij kunt?
 • Zijn de gang en de trap vrij van obstakels?
 • Is de cv-ketel en de meterkast vrij van brandbare materialen?
 • Maakt u het filter en de luchtafvoerslang van de wasdroger na ieder gebruik stofvrij?
 • Is de gasslang naar het gasfornuis nog in goede staat?
 • Maakt u het filter van de afzuigkap regelmatig schoon?
 • Heeft u nagedacht over een vluchtroute bij brand?

Zelf brand blussen

Een beginnende brand in uw woning kunt u vaak zelf blussen. Zorg wel altijd dat u en uw medebewoners zonder moeite en gevaar kunt weg kunnen komen. Realiseer wel dat rook giftig is en inademen is dus levensgevaarlijk!

Gebruik NOOIT water voor het blussen van een brand door olie of vet (vlam in de pan) of als de oorzaak een elektrisch apparaat is. Sluit een pan af met een passende deksel of gooi er een blusdeken overheen.

Bij de overige branden is water vaak genoeg om een beginnend brandje te blussen. Zorg dus voor een tuinslang die lang genoeg is om iedere plaats in de woning te bereiken en houd deze permanent aangesloten op de waterleiding.

Schuimblussers zijn zowel thuis als op vakantie prima geschikt voor het blussen van kleine branden door vaste en vloeibare stoffen. Schuimblussers geven nauwelijks schade en zijn al rond 20 euro te koop.

Een blusdeken is een deken van moeilijk brandbaar materiaal. Het is een handig blusmiddel als iemands kleren in brand staan en bij brand in een televisietoestel of bijvoorbeeld een brandende prullenbak. Een blusdeken heeft u al vanaf 10 euro.


Maak een vluchtplan

Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u, uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten komen? Volgens de normtijd moet de brandweer binnen acht minuten na een brandmelding bij uw huis zijn. Tot dat moment bent u op uzelf aangewezen. Maak daarom een vluchtplan.

Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt. Spreek een vaste plek af voor uw huissleutels. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een deur kan minimaal 20 minuten een brand tegen houden.

Bij rookontwikkeling ziet u niets meer en een vluchtplan kan uw redding zijn! Zorg er altijd voor dat vluchtroutes vrij zijn. Laat geen fietsen, dozen, vuilniszakken of lege flessen in de gangen staan.

In geval van brand

 • Blijf kalm
 • Waarschuw de overige bewoners
 • Vlucht volgens uw eigen vluchtplan
 • Blijf dicht bij de grond
 • Gebruik nooit de lift
 • Bel direct 1-1-2

CAMEE

Voor seniorencomplex CAMEE geldt een ander protocol. Bewoners moeten bij brand binnen blijven en de instructies van de brandweer opvolgen. Bij brand treedt namelijk het afzuigsysteem en het alarm in werking.

Rookmelder

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. Een rookmelder is al te koop vanaf 5 euro en eenvoudig te installeren.

Woont u brandveilig?

Op www.woonikbrandveilig.nl staat een educatief spel waarmee u kunt ontdekken of u weet wat te doen bij brand in het huis en of uw huis wel brandveilig is.