Asbest

Asbest is een mineraal dat bestaat uit microscopisch kleine, naaldvormige vezels. Asbest is vroeger veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd pas bekend dat asbest risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Risico's
De met het blote oog onzichtbare rondzwevende asbestvezeltjes kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen en na verloop van tijd vormen van longkanker veroorzaken. Dit gebeurt over het algemeen bij mensen die beroepsmatig jarenlang in hoge concentraties rondzwevende asbestvezels werkten.

Verboden
Asbest is vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast en sinds 1 juli 1993 (nagenoeg) verboden. Maar asbest is in het verleden veel toegepast. U kunt het daarom nog tegenkomen in uw woning, bijvoorbeeld in gevelplaten en rond de schoorsteen, in vinylzeil, in huishoudelijke apparaten of in cement/golfplaten op een schuurtje. Zolang asbest niet wordt bewerkt, bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren, komen er geen asbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. Zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, is het risico klein, maar is het er wel.

Klussen? Eerst bellen.
Gaat u klussen op plekken waarvan u twijfelt of ze asbest bevatten, bel dan met ons team Woonservice 079-343 80 00. Zij adviseren u dan wat u het beste kunt doen of verwijzen u door.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over asbest op de website van de Rijksoverheid.

  Veelgestelde vragen over asbest

 • Hoe kan ik asbest herkennen?

  Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat. U kunt het niet zelf. Wilt u weten of er asbest in uw woning zit? Neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen.

 • Ik ga verhuizen en er zit asbest in mijn woning. Wat nu?

  Als u gaat verhuizen en er blijkt asbesthoudend materiaal in de woning te zitten, dan laten wij dat door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf verwijderen. De kosten zijn voor ons. Zo leveren wij de woning weer schoon op aan de volgende huurder.

 • Waarom dragen asbestverwijderaars 'maanpakken'?

  Een deskundig bedrijf dat asbest uit een gebouw verwijdert, treft zodanige maatregelen dat zo min mogelijk asbestvezels in de omgeving terecht komen. Omwonenden lopen daarom vrijwel geen risico. Omdat op de werkplek zelf de risico's relatief het grootst zijn en de werknemers vrijwel dagelijks met asbest in aanraking komen, dragen zij beschermende kleding, de zogeheten 'maan­pakken'.

Meer informatie

Meer informatie over asbest leest u op de website van de Rijksoverheid.

Asbestwijzer

In de Asbestwegwijzer van Rijkswaterstaat staat informatie over de verschillende asbesthoudende producten die tot 1994 in en om woningen zijn gebruikt. Let op: alleen met een laboratoriumanalyse kan vastgesteld worden of iets asbest bevat. Wel is het mogelijk materialen met asbest in woningen te herkennen.