Leefregels

Samen maken we de buurt! Daarom zijn er voor ieder wooncomplex leefregels opgesteld. Als iedereen zich aan deze regels houdt, is de buurt schoon en woont u prettiger. Houdt een medebewoner zich niet aan de regels? Spreek hem of haar dan aan. Ook de complexbeheerder controleert of de leefregels nageleefd worden. Als dit niet gebeurt, ruimt hij op. Gemaakte kosten worden verhaald op de veroorzaker.

  Veelgestelde vragen over leefregels

 • Er zit een sticker op mijn bezittingen. Wat betekent dit?

  Op spullen die ergens staan waar ze niet horen te staan, plakt de complexbeheerder een sticker. Hierop staat dat u een bepaalde tijd heeft om de spullen weg te halen of op te ruimen. Doet u dit niet, dan ruimt de complexbeheerder de spullen op en betaalt u de verwijderingskosten. Wij noemen dit lik-op-stuk: de vervuiler betaalt.

 • Waarom heeft ieder complex andere regels?

  De leefregels zijn samen met de bewoners opgesteld. De bewoners hebben zelf kunnen aangeven welke regels zij belangrijk vinden. Dit verschilt per complex.

 • Een medebewoner houdt zich niet aan de regels. Wat nu?

  Houdt een medebewoner zich niet aan de regels? Spreek hem of haar dan gerust op aan. De leefregels gelden voor iedereen. Ook voor bezoekers. Helpt aanspreken niet? Neem dan contact op met de complexbeheerder. Hij houdt dan ook een oogje in het zeil en spreekt de betreffende bewoner aan op zijn/haar gedrag.

Op zaken die niet in de gemeenschappelijke ruimten thuishoren, zoals vuilniszakken of fietsen op de galerij, plakt de complexbeheerder een sticker. Als de spullen niet door de bewoner weg worden gehaald, regelt de complexbeheerder dat het wordt verwijderd. De betreffende bewoner betaalt dan de verwijderingskosten.