Hennep

Het kweken van hennep is illegaal en gevaarlijk. Samen met de gemeente Zoetermeer en andere partijen pakken wij de thuistelers hard aan.

Hennepkwekerijen kosten de samenleving veel geld. Het is daarom belangrijk dat u altijd een melding doet als u een vermoeden heeft van een hennepkwekerij bij u in de buurt. 

Wat zijn de gevolgen voor het huurcontract?
Mochten wij een hennepkwekerij aantreffen in een woning wordt het huurcontract (artikel 7 Algemene huurvoorwaarden) direct ontbonden. Deze ontbinding kan op twee manieren:

1. de huurder zegt het huurcontract zelf schriftelijk op.
2. de verhuurder spant een gerechtelijke procedure aan tegen huurder, waarbij de kosten van deze rechtszaak voor de huurder zijn.

Hoe doet u een melding van een (vermoedelijke) hennepkwekerij?

Per telefoon
De Goede Woning: 079 343 80 00 (dat mag ook anoniem)
De politie: 0900-8844
De politie: 0800-7000 (gratis en anoniem)

Per e-mail
woonsericedgwnl

Wat gebeurt er met uw melding?
De politie stelt een onderzoek in. Als blijkt dat het om een hennepkwekerij gaat, wordt het pand ontruimd.Waar herkent u een hennepkwekerij aan?

 • Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (vraag bij ons de gratis geurkaart aan)
 • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties (zoemend geluid)
 • Beslagen ramen of afgeplakte ramen en/of gordijnen
 • Ramen die nooit open gaan
 • Het licht blijft de hele nacht branden
 • Bewoners zijn zelden, of op vaste tijdstippen thuis
 • Problemen met stroom in de buurt
 • Vermoeden van criminele activiteiten
 • Veel verschillende mensen betreden het pand op bijzondere tijdstippen

Wat zijn de risico’s van een hennepkwekerij?

 • Een hennepkwekerij bezorgt de omgeving vaak overlast door:
 • Lekkages
 • Schimmelvorming
 • Stank
 • Stroomstoringen

Ook is de kans op kortsluiting, oververhitting en brand zeer groot.


Straffen
Als er bij iemand een hennepkwekerij ontdekt wordt, dan staan daar flinke straffen op. De illegale hennepkwekers riskeren het volgende:

 • Gemeente legt een bestuurlijke boete op.
 • Burgemeester sluit het pand.
 • Een proces-verbaal van de politie.
 • Een strafrechtelijke vervolging door het Openbare Ministerie.
 • Beëindiging van het huurcontract (Zie artikel 7 Algemene huurvoorwaarden)
 • Gas en stroom worden afgesloten.
 • Energiemaatschappij doet aangifte bij de politie en verhaalt de kosten op de verdachte.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude.
 • Als er gefraudeerd is met uitkeringen, dan worden die teruggevorderd.
 • Financieel onderzoek naar fraude en de winst uit eerdere kweken.
 • Deze winst wordt teruggevorderd.

Hoe ruikt hennep?

Als u wilt weten hoe hennep ruikt, vraag dan GRATIS de hennep reukkaart bij ons aan.

Samenwerking

De gemeente Zoetermeer bestrijdt hennepkwekerijen samen met de lokale partners zoals de politie, netbeheerder Stedin, de woningbouwcorporaties Vestia, De Goede Woning, Vidomes en de commerciële verhuurders Versteda, Verweij Vastgoed en Van ‘t Hof-Rijnland. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en uitkeringsinstanties zoals het UWV.

Film: De gevaren van hennepteelt