Huurprijs

Huurprijs
U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u ons iedere maand huur. De huurprijs bestaat in de meeste gevallen uit twee delen: de kale huur en de servicekosten. Huurders die in een complex wonen met blokverwarming betalen daarnaast ook de warmte aan ons. U krijgt ieder jaar voor 1 mei informatie.

Kale huur
De kale huur is voor enkel het gebruik van de woning. Soms wordt kale huur ook wel de 'netto huur' genoemd. Met de servicekosten (en eventueel warmtekosten) erbij noemen wij het de 'bruto huur'. Elk jaar op 1 juli stellen wij de netto huur vast. Deze wordt berekend op basis van een puntensysteem: het WoningWaarderingStelsel (WWS).

Servicekosten
Naast de kale huur betaalt u servicekosten. Dit zijn kosten voor de services die wij aanvullend leveren, zoals het schoonhouden van de trappen en galerijen, de glasbewassing, het ontstoppen van de riolering en voor de complexbeheerder. De servicekosten kunnen per complex verschillen. Ieder jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten.

Warmte
Woont u in een complex dat wordt verwarmd door blokverwarming? Dan leveren wij de warmte. U kunt niet overstappen naar een andere leverancier. De leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd in de Aanvullende voorwaarden warmtelevering, die bij het huurcontract horen. U betaalt iedere maand een voorschotbedrag. Eén keer per jaar ontvangt u van ons de afrekening die gebaseerd is op uw daadwerkelijk gebruik. De tarieven van de blokverwarming worden elk jaar aangepast.

Meer informatie
Meer informatie over de huur leest u in de brochure Huur... waar betaalt u precies voor?

  Veelgestelde vragen over de huurprijs

 • Wanneer valt een woning in de vrije sector?

  Huurwoningen in de vrije sector zijn woningen met een huurprijs boven € 710,68 (prijspeil 2015). Ze vallen buiten de normale spelregels voor sociale huurwoningen. Dit betekent dat u zich dus niet eerst hoeft in te schrijven als woningzoekende. De wachttijden zijn dan ook vaak minder lang. U krijgt voor deze woningen geen huurtoeslag

 • Ben ik verplicht servicekosten te betalen?

  Ja, u bent verplicht om de servicekosten te betalen. U bent hiermee akkoord gegaan met de ondertekening van de huurovereenkomst. Bij de invoering van nieuwe servicekosten bent u verplicht om te betalen als een meerderheid van minimaal 70% van de huurders van uw complex akkoord is gegaan.

 • Ik woon in een complex met stadsverwarming. Aan wie betaal ik?

  U betaalt aan Eneco. Heeft u vragen over de warmtelevering? Neem dan rechtstreeks contact op met Eneco. Kijk op www.eneco.nl of bel 088-895 1111 (lokaal tarief).

Brochure