Huurovereenkomst

Als u bij ons gaat huren, krijgt u een huurovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken tussen de huurder (u) en verhuurder (De Goede Woning) zoals de huurprijs, de datum van ingang van de huurovereenkomst, de onderhoudsverplichtingen, de wijze van betaling en een omschrijving van de woonruimte. Het contract wordt door de huurder(s) ondertekend.

Algemene huurvoorwaarden
Als u de huurovereenkomst tekent, gaat u ook akkoord met onze Algemene huurvoorwaarden. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de huurder bij De Goede Woning.

Medehuurderschap
Bent u getrouwd of geregistreerd partner op het moment dat u de huurovereenkomst tekent? Dan is uw echtgenoot of partner automatisch medehuurder, ook al staat zijn of haar naam en handtekening niet in de huurovereenkomst. Een medehuurder heeft dezelfde huurrechten en -plichten als uzelf.

  Veelgestelde vragen over de huurovereenkomst

 • Hoe zeg ik mijn huur op?

  U kunt de huurovereenkomst van de woning of garage alleen schriftelijk beëindigen. Het formulier om de huur te beëindigen en alle informatie hierover, vindt u op de pagina Huur opzeggen.

 • Hoe voeg ik een medehuurder toe aan de huurovereenkomst?

  In een aantal gevallen kunnen bewoners bijgeschreven worden als medehuurder. Dit zijn echtgenoten en geregistreerde partners. En mensen die samenwonen en minimaal twee jaar een gemeenschappelijk huishouden voeren. Inwonende familieleden kunnen geen medehuurder worden. Wilt u een medehuurder laten bijschrijven? Stuur ons dan een e-mail met dit verzoek.

 • Hoe schrijf ik mij uit als medehuurder?

  Dit kan alleen persoonlijk bij ons aan de balie (Storkstraat 6). Vul de afstandsverklaring in, print deze uit en neem deze samen met uw legitimatiebewijs mee. U bent huurder-af per de eerste van de maand. Houd er rekening mee dat u een maand opzegtermijn heeft en dat u in die periode medeverantwoordelijk blijft voor de huurbetaling.

Brochure

Algemene huurvoorwaarden