Huurkorting voor jongeren

Voor een aantal jongerenwoningen, verdeeld over drie jongerencomplexen, geven wij een huurkorting. Jongeren tot 23 jaar die deze woningen gaan huren, krijgen een korting op de contracthuur zodat zij alsnog recht hebben op huurtoeslag.

Huurkorting
De contracthuur is de huurprijs die wij kunnen rekenen voor de woning, op basis van ons huurbeleid en de WWS-punten. De contracthuur voor een jongerenwoning ligt bij ons rond de € 480. Met een huurprijs hoger dan € 414,02 (prijspeil 1 januari 2017) heeft een jongere echter geen recht op huurtoeslag. Door een fikse korting op de contractprijs te geven, komt de huurprijs onder de grens van € 414,02. De huurder heeft hierdoor alsnog recht op huurtoeslag, waardoor de woning beter betaalbaar wordt.

Doorstromen
De korting vervalt als de huurder 23 jaar wordt. In het jaar nadat de jongere 23 wordt, heeft hij recht op huurtoeslag voor een hogere huur. Hij kan daardoor de contracthuur gaan betalen. Deze is, zoals gezegd, ongeveer € 480 euro. Maar voor € 100 meer kan de jongere ook een grotere woning huren. Wij verwachten dat een deel van de jongeren dit gaat doen. Zo komt de relatief kleine jongerenwoning weer beschikbaar voor iemand die jonger is en minder te besteden heeft.

  Veelgestelde vragen over huurkorting voor jongeren

 • Voor welke complexen geldt de huurkorting?

  We geven een huurkorting voor een aantal woningen in de volgende complexen:

  • jongerenwoningen in Castellum Palensteyn (Rakkersveld)
  • jongerenwoningen in Waterzicht (Veluwemeer)
  • jongerenwoningen in De Chrysant (Chrysantentuin)
  • jongerenwoningen in Calypso (Waterzicht)

  Het gaat overigens niet om alle woningen. Als we een woning van deze complexen te huur aanbieden op www.woonnet-haaglanden.nl, staat in de advertentie vermeld of we een huurkorting geven.

 • Waarom geven jullie een huurkorting?

  De wachttijd voor een jongerenwoning is in Zoetermeer gemiddeld 34 maanden. Wij vinden dat veel te lang. Om de wachttijd te verkorten, zoeken wij naar manieren om de kans van jongeren op de woningmarkt te vergroten. Eén van deze manieren is de huurkorting. Hiermee verwachten we de doorstroming te bevorderen. De korting vervalt namelijk als de huurder 23 jaar wordt. In het jaar nadat de jongere 23 wordt, heeft hij recht op huurtoeslag voor een hogere huur. Hij kan daardoor de contracthuur gaan betalen. Deze is ongeveer € 450 euro. Maar voor € 100 meer kan de jongere ook een grotere woning huren. Wij verwachten dat een deel van de jongeren dit gaat doen. Zo komt de relatief kleine jongerenwoning weer beschikbaar voor iemand die jonger is en minder te besteden heeft. 

 • Hoe vergroten jullie de kansen van jongeren op de woningmarkt nog meer?

  Jongeren zijn belangrijk voor Zoetermeer: ze houden de stad bruisend. Jongeren hebben echter beperkte kansen op de woningmarkt. Daarom investeren wij aankomende jaren in de bouw van jongerenwoningen in Zoetermeer. Welke projecten wij op dit moment voorbereiden, leest u onder Nieuwbouw.  

Bouwen voor jongeren

Aankomende jaren richten wij ons op het verbeteren van de kansen van jongeren op de woningmarkt in Zoetermeer. Onder meer door extra jongerenwoningen te bouwen.