Huurachterstand

Betaalt u de huur niet op tijd? Dan krijgt u een herinnering. Betaalt u dan nog niet, dan krijgt u een aanmaningsbrief en betaalt u de kosten voor de aanmaningsprocedure.

Betaalt u dan nog niet? Dan moeten wij de vordering helaas uit handen geven aan een incassobureau. Dit brengt wettelijk vastgestelde kosten met zich mee en kan in het ergste geval leiden tot uitzetting.

Voorkom extra kosten
Als u een huurachterstand voorziet, neemt u dan contact met ons op. Misschien kunnen wij u helpen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Zo voorkomt u dat u hoge extra kosten moet betalen. Wij kunnen u ook helpen bij het vinden van de juiste hulpverlenende instanties, zoals Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer. Natuurlijk gaan wij daarbij zorgvuldig om met uw privacy.

Betalingsregeling
Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • De achterstand is u niet verwijtbaar. U heeft de achterstand opgelopen door omstandigheden waar u niets aan kon doen, zoals het recente verlies van uw baan, echtscheiding of door het overlijden van uw partner.
  • U krijgt geen regeling als u minder dan een jaar bij ons huurt.
  • Wordt dit uw tweede betalingsregeling? Dan moet er minimaal een jaar zitten tussen de oude en de nieuwe regeling. U kunt de achterstand in maximaal zes termijnen terugbetalen.

Denkt u dat u in aanmerking komt?
Vraag de regeling dan bij ons aan via het formulier betalingsregeling aanvragen. Wij beoordelen alle betalingsregelingen op individueel niveau. Een verzoek voor een betalingsregeling kan afgewezen worden. U hoort binnen een aantal dagen van ons of u in aanmerking komt voor een regeling en wat de vervolgstappen zijn. 

Meer informatie
Meer informatie over het betalen van de huur, huurachterstand, huurverhoging, huurtoeslag, betalingsproblemen en servicekosten leest u in onze brochure Huur...waar betaalt u precies voor?

Brochure

Het verhaal erachter...

Onze incassoconsulenten houden zich bezig met het innen van achterstallige huurschulden. Maar dat niet alleen. Vaak is er meer aan de hand als mensen hun huur niet kunnen betalen: psychische klachten, verslavingsproblemen of werkloosheid, bijvoorbeeld.

Lees hier het verhaal erachter