Huur opzeggen

U wilt de huur van een woning of garage opzeggen. Of u wilt afstand doen van uw deel van de huur. Dat kan. Hieronder leest u wat u hiervoor moet doen en hoe het dan verder gaat.

De huur van uw woning of garage opzeggen
Om de huurovereenkomst van een woning of garage te beëindigen, hebben wij een formulier met uw handtekening nodig. Hiervoor gebruikt u het online formulier van More App, hier kunt u ook digitaal uw handtekening zetten.

Woning:
Huuropzegging woning
Garage: Huuropzegging garage

Datum opzegging
U bepaalt zelf op welke datum u de huur van uw woning wilt beëindigen. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. De laatste huurdag mag niet op zaterdag, zondag of een erkende feestdag vallen.

Voorbeeld
: U wilt vandaag uw huur opzeggen en het is 20 juli. Dan schrijft u ons vandaag: ''Per vandaag, 20 juli, zeg in mijn huur op. Met de opzegtermijn van een maand erbij zal ik tot 20 augustus van u huren. Kijk vervolgens even op deze 20 augustus niet in het weekend of feestdag valt, anders neemt u de eerste werkdag die erna komt.

Voor- en eindcontrole
Wij bevestigen de opzegging schriftelijk. In de bevestiging staat de datum van de voorcontrole van de woning. Tijdens deze controle wordt de staat van de woning bekeken. Bij een garage houden we geen voorcontrole. De eindcontrole vindt doorgaans op de laatste huurdag plaats en u levert dan ook de sleutels in.

Eindafrekening
Na de eindcontrole ontvangt u de eindafrekening. Op deze eindafrekening staan diverse posten die met u verrekend gaan worden:

 • waarborgsom en rente
 • eventuele borg van een liftsleutel
 • eventuele schade: tarievenlijst
 • een eventuele vooruitbetaling van de huur of een huurachterstand
 • eventuele restitutie als u zelf een voorziening heeft aangebracht

Ten slotte staat het totaalbedrag van wat u hebt te betalen of terug te ontvangen op de eindafrekening.

Afstand doen van de huur
U wilt afstand doen van de woning en uw deel van de huurovereenkomst opzeggen? Dit kan alleen persoonlijk bij ons aan de balie (Maria Montessorilaan 11, Zoetermeer). Neem de ingevulde afstandsverklaring en uw legitimatiebewijs mee. U bent huurder-af per de eerste van de maand. U heeft een maand opzegtermijn en u blijft in die periode medeverantwoordelijk voor de huurbetaling.

Meer informatie
In onze brochure Verhuizen...zonder zorgen! vindt u meer informatie over de verhuisprocedure. 

Uitschrijven als medehuurder

Dit kan alleen persoonlijk bij ons aan de balie (Maria Montessorilaan 11, Zoetermeer). Vul de afstandsverklaring in, print deze uit en neem deze samen met uw legitimatiebewijs mee. U bent huurder-af per de eerste van de maand. Houd er rekening mee dat u een maand opzegtermijn heeft en dat u in die periode medeverantwoordelijk blijft voor de huurbetaling.

  Veelgestelde vragen over de huur opzeggen

 • Kan ik de huur ook 'onder voorbehoud' opzeggen?

  Voorheen was het voor huurders mogelijk om de huur onder voorbehoud op te zeggen. Dit is met ingang van 1 november 2015 niet meer mogelijk. Vanaf 1 november 2015 kunt u de huur alleen opzeggen met een definitieve einddatum. 

 • Ik wil de huur opzeggen in verband met een overlijden.

  U woonde samen en uw beide namen staan op de huurovereenkomst
  De huurovereenkomst loopt zonder voorwaarden of veranderingen door voor de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. U kunt normaal in de woning blijven. In het huurcontract verandert er niets.

  U woonde samen, maar uw naam staat niet op de huurovereenkomst
  U heeft niet automatisch het recht om in de woning te blijven. U kunt in eerste instantie nog maximaal zes maanden in de woning blijven. U neemt voor deze periode het huurcontract over. Als u ook daarna in de woning wil blijven wonen, stuurt u ons een verzoek om het contract op uw naam over te zetten.

  De overleden huurder woonde alleen
  Van rechtswege eindigt de huurovereenkomst bij overlijden van de huurder aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Als er erfgenamen zijn, geldt een opzegtermijn van minimaal een maand. Wij verzoeken u om een kopie van de overlijdensakte toe te voegen aan de huuropzegging.

 • Hoe schrijf ik mij uit als medehuurder?

  Dit kan alleen persoonlijk bij ons aan de balie (Storkstraat 6). Vul de afstandsverklaring in, print deze uit en neem deze samen met uw legitimatiebewijs mee. U bent huurder-af per de eerste van de maand. Houd er rekening mee dat u een maand opzegtermijn heeft en dat u in die periode medeverantwoordelijk blijft voor de huurbetaling.

Brochure

Schade?

Als u gaat verhuizen en er zit schade in/aan de woning, dan kunnen wij dat herstellen. Hier vindt u de prijzen van de meest voorkomende reparaties:

Warmwatertoestellen van Eneco

Als u een warmwatertoestel van Eneco huurt, geldt het volgende. Als u verhuist moet uw huurcontract overgaan op de nieuwe bewoner. Het formulier dat u daarvoor moet gebruiken vindt u hier (PDF). Het ingevulde formulier stuurt u naar fm_eib_administratieenecocom of per post naar:

Eneco Installatiebedrijven B.V.
Antwoordnummer 90216
3009 VB Rotterdam