Afrekening servicekosten

Eens per jaar ontvangen onze huurders de afrekening voor de nutsvoorzieningen en de servicekosten. Op deze pagina leest u wat dit inhoudt.  

Wat zijn servicekosten?
U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u ons iedere maand huur. De huurprijs bestaat in de meeste gevallen uit twee delen: de kale huur en de servicekosten. De kale huur is voor enkel het gebruik van de woning. De servicekosten bestaan uit de vergoedingen voor de bijkomende leveringen en diensten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de stookkosten, de levering van water, het schoonhouden van de trappen en galerijen en het ontstoppen van de riolering. De servicekosten kunnen per complex verschillen.

Levering van nutsvoorzieningen
De levering van warmte en water waarvoor u een eigen meter heeft, wordt de levering van nutsvoorzieningen genoemd. Huurders met een individuele aansluiting betalen voor deze leveringen rechtstreeks aan het energiebedrijf/waterbedrijf. Bij een aantal complexen is er sprake van een collectieve aansluiting en zijn wij de leverancier van warmte (blokverwarming). U betaalt in dat geval iedere maand een voorschotbedrag aan ons.

Ieder jaar ontvangt u van ons de afrekening die gebaseerd is op uw daadwerkelijk verbruik. De actuele tarieven voor de levering van warmte kunt u vinden op onze website. De leveringsvoorwaarden voor warmte zijn vastgelegd in de aanvullende voorwaarden warmtelevering, die bij het huurcontract horen.

Afrekening nutsvoorzieningen en overige servicekosten
Bij onze complexen met blokverwarming rekenen wij af per stookjaar. Een stookjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Bij complexen waar we geen warmte leveren maar wel water rekenen we af per kalenderjaar. De afrekening voor de nutsvoorzieningen ontvangt u gelijktijdig met de afrekening van de overige servicekosten. Op basis van het door u betaalde voorschot en uw aandeel in de kosten zijn er twee mogelijkheden: u krijgt geld terug of u moet bijbetalen.

 1. U krijgt geld terug: Als uw voorschot hoger was dan uw totale aandeel ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. Als u een bedrag terugkrijgt, dan staat dit onderop de specificatie. Heeft u een betalingsregeling of achterstand? Dan wordt deze verrekend. Blijft er daarna een door u te ontvangen bedrag over, dan wordt dit na 14 dagen aan u uitbetaald op het bij ons bekende bankrekeningnummer.
 2. U moet bijbetalen: Als u een bedrag moet betalen, staat dit onderop de specificatie. Dit bedrag moet u binnen 14 dagen aan ons betalen. Ons bankrekeningnummer is NL20BNGH0285028286 van De Goede Woning Zoetermeer. Kunt u de afrekening niet betalen? Neemt u dan direct contact met ons op. Onze Incassoconsulenten denken graag met u mee om een oplossing te vinden. U kunt een e-mail sturen naar incassoconsulentendgwnl of ons bellen via 079-343 80 00.

Nieuw voorschot warmtelevering
Tegelijk met de afrekening passen wij uw voorschot voor de warmtelevering aan. Uw nieuwe voorschot is gebaseerd op:

 • Uw verbruik in het voorgaande stookjaar
 • Een correctie afhankelijk van het aantal graaddagen in het voorgaande stookjaar (strenge of zachte winter)
 • De verwachte ontwikkeling van de kosten voor warmtelevering

In de specificatie staat het nieuwe voorschot dat ingaat per de eerstvolgende maand na de afrekening. Bent u op of na 1 februari van dit jaar uw huidige woning gaan huren, dan wijzigt het voorschot verwarmingskosten niet. Wij hebben dan namelijk nog onvoldoende zicht op uw verbruik.

Voorschot verhogen
Als uw (gezins-)situatie wijzigt waardoor u verwacht meer te gaan stoken, is het mogelijk om, op eigen verzoek, uw voorschot verwarmingskosten te (laten) verhogen. Mail uw nieuwe hogere voorschot naar huuradministratiedgwnlUw voorschot verlagen is niet mogelijk. Dit om bijbetalen in het nieuwe stookseizoen te voorkomen.

Nieuw voorschot water
Bij complexen waar we uitsluitend water leveren, rekenen we af per kalenderjaar. Tegelijk met de afrekening passen wij uw voorschot voor aan. Uw nieuwe voorschot dat ingaat per de eerstvolgende maand na de afrekening is gebaseerd op:

 • Uw verbruik in het voorgaande kalenderjaar
 • De verwachte ontwikkeling van de kosten

  Veelgestelde vragen over afrekening servicekosten

 • Wordt het kookgas ook door jullie afgerekend?

  De bewoners van het Alferbos, Hoevenbos, Jagersbos, Laveibos, Savelsbos en de Torens Meerbos/Boszicht (Vrouwenhuiswaard) hebben een onbemeterde kookgas aansluiting. Het kookgas maakt geen onderdeel uit van de servicekosten en wordt niet door ons afgerekend.

  De kosten voor het gebruik van kookgas worden door uw energieleverancier bij u in rekening gebracht. Deze kosten bestaan uit de kosten die Stedin rekent voor een kookgasabonnement plus de kosten voor 65 m3 gas per jaar. De hoeveelheid van 65 m3 per jaar is gebaseerd op de verbruiksnorm voor kookgas van de Huurcommissie.

 • Kan ik tussentijds mijn verbruiken inzien?

  De bewoners in onze complexen Alferbos, Savelsbos en Casa Italia kunnen gebruik maken van de energiecoach (Techem) en kunnen daarmee op elk moment het eigen verbruik inzien. Voor de bewoners van onze andere complexen met blokverwarming is dit (nog) niet mogelijk.

  De energiecoach geeft u een indicatie van uw verbruik t.o.v. het gemiddelde verbruik van een soortgelijke woning, binnen uw wooncomplex. Tevens kunt u zien in welke vertrekken u warmte verbruikt heeft (alleen bij radiatormeters).

  U kunt uw verbruik niet één op één doorvertalen naar de kosten die wij na afloop van het stookjaar in rekening brengen. Wij rekenen namelijk af op basis van het aantal geleverde gigajoules terwijl de warmtemeters een verbruiksaandeel weergeven.

  Om uw eigen verbruik in te zien kunt u gebruik maken van de website www.energiecoach.nl. Heeft u vragen over de energiecoach, dan kunt u deze (na aanmelding) via uw energiecoach aan Techem richten. Of stuur een e-mail naar energiecoachtechemnl 

 • Waarom betaal ik bij warmtelevering zowel variabele als vaste kosten?

  Uw warmteafrekening bestaat uit vaste kosten en uit variabele kosten. Dit doen wij om enerzijds te voldoen aan de regels uit de warmtewet en anderzijds om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten te komen. De warmtewet verplicht ons om vooraf ons tarief bekend te maken. Dit betekent dat wij elk jaar een inschatting maken van de kosten die wij verwachten te maken.

  Vaste en variabele kosten
  Een deel van deze kosten weten wij van te voren omdat ze onafhankelijk zijn van het verbruik. Deze kosten berekenen wij door als vaste kosten. Hierbij moet u denken aan de aansluit- en transportvergoeding die wij aan Stedin betalen en aan de vergoeding die wij aan de meetbedrijven betalen om uw afrekening op te stellen. De kosten die afhankelijk zijn van het verbruik berekenen wij door als variabele kosten. Hierbij moet u denken aan de kosten voor levering van gas.

  Werkelijk verbruik
  Door de splitsing in vaste en variabele kosten zorgen wij ervoor dat iedereen betaalt voor wat hij of zij verbruikt. Daarnaast zorgt deze methodiek ervoor dat de kosten die wij maken gelijk zijn aan de opbrengsten die wij ontvangen, onafhankelijk van of het nu een koude of een zachte winter is geweest. Hiermee voorkomen wij dat nieuwe huurders middels een hoger tarief geconfronteerd worden met kosten uit eerdere jaren.

 • Hoe wordt bij warmtelevering de prijs per eenheid bepaald?

  De prijs per eenheid wordt in een aantal stappen bepaald:

  1. Wij maken vooraf een tarief per gigajoule bekend via onze website.
  2. Wij meten in het ketelhuis hoeveel warmte (gigajoules) wij geleverd hebben. Dit aantal corrigeren we voor de leidingverliezen tussen het ketelhuis en de woningen.
  3. Het meetbedrijf registreert bij elke woning het aantal verbruikseenheden per radiator.
  4. De prijs per eenheid ontstaat door het totale aantal geleverde gigajoules te delen door het totale aantal gemeten verbruikseenheden en dit te vermenigvuldigen met de prijs per GJ.

  Ter illustratie een fictief voorbeeld:

  • Prijs per gigajoule: €20,-
  • Geleverde gigajoules 1.500
  • Gemeten verbruikseenheden 200.000
  • Prijs per eenheid €0,15
 • Ik kan mijn afrekening niet betalen, wat nu?

  Zodra u weet dat u problemen krijgt met het tijdig (bij)betalen van de afrekening raden wij u aan om direct contact met ons te zoeken. Onze Incassoconsulenten denken graag met u mee om een oplossing te vinden. U kunt een e-mail sturen of ons bellen via 079-343 80 00.

 • Ik wil graag het voorschot verlagen of verhogen. Kan dat?

  Verhogen
  Als uw (gezins)situatie wijzigt waardoor uw warmtevraag toeneemt, is het mogelijk om (op eigen verzoek) uw voorschot verwarmingskosten te (laten) verhogen. Stuur een e-mail met daarin uw gewenste nieuwe hogere voorschot naar huuradministratiedgwnl.

  Verlagen
  Uw voorschot verlagen is niet mogelijk. Dit om te voorkomen dat u bij de volgende afrekening fors moet bijbetalen.

 • Krijg ik geld terug of moet ik bijbetalen?

  Of u een bedrag terugkrijgt of moet betalen, staat onderop de specificatie van De Goede Woning.

  U krijgt geld terug
  Heeft u een betalingsregeling of achterstand? Dan verrekenen wij deze. Blijft er daarna een door u te ontvangen bedrag over, dan wordt dit na 14 dagen aan u uitbetaald op het bij ons bekende bankrekeningnummer (zie brief van De Goede Woning).

  U moet bijbetalen
  Het bedrag moet u binnen 14 dagen aan ons betalen. Ons rekeningnummer is NL20BNGH0285028286.

 • Ik heb een vraag over de afrekening verwarming

  Heeft u vragen over geregistreerde verbruiken? Stel deze dan schriftelijk aan de leverancier van uw warmtemeter. Welke leverancier bij uw woning de afrekening heeft verzorgd, staat vermeld in de afrekening die u van ons heeft ontvangen. Wij werken samen met drie leveranciers.

  Techem Energy Services B.V
  klantenservicetechemnl | www.techem.nl

  Ista Nederland B.V.
  infoistanederlandnl | www.istanederland.nl

  WarmteMeterService B.V.
  afrekeningwmsnl | www.wms.nl

Wijziging vanaf 1 januari 2018

Vanaf 2018 rekenen we de servicekosten en warmte af per kalenderjaar: van 1 januari t/m 31 december. Lees meer >

Vragen over de verwarmingsafrekening

Heeft u vragen over de verwarmingsafrekening? Stel deze dan schriftelijk aan de leverancier van uw warmtemeter. Wij werken samen met de volgende leveranciers: 

Techem Energy Services B.V
klantenservice@techem.nl
www.techem.nl

Video's:
Wat doet Techem?
Jaarlijkse afrekening

Ista Nederland B.V.
info@istanederland.nl
www.istanederland.com

WarmteMeterService B.V.
afrekening@wms.nl
www.wms.nl