Huurverlaging 2023

Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.

Wie krijgt een huurverlaging?
Als u aan deze voorwaarden voldoet:
- U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
- Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
- U woont alleen én uw inkomen is gelijk aan of lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
- Of u woont met 2 of meer personen én uw gezamenlijk inkomen* is gelijk aan of lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).
* Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u op 1 juli 2023 een huurverlaging. We verlagen de huur dan naar € 575,03 per maand.

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?
Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst geeft niet aan ons door hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer krijg ik bericht?
  • Geldt de huurverlaging voor u? Dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging.
  • Geldt de huurverlaging niet voor u? U krijgt in april informatie over de jaarlijkse huuraanpassing. Waarschijnlijk gaat uw huur op 1 juli omhoog.
Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Had u in 2021 een laag inkomen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Had u op basis van het huishoudinkomen 2021 een huurverlaging verwacht, maar heeft u op 1 juni 2023 geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op via woonservice@dgw.nl of bel naar (079) 343 80 00.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan kunt u mogelijk een eenmalige huurverlaging van ons krijgen. Kijk op de website van de Rijksoverheid of u hiervoor in aanmerking komt. Als u aan de voorwaarden voldoet en u ontvangt voor 1 juni 2023 geen voorstel voor huurverlaging, dan kunt u een verzoek voor huurverlaging indienen tot uiterlijk 30 december 2024. Maak hiervoor gebruik van de modelbrief van de Woonbond. Stuur het ingevulde formulier naar woonservice@dgw.nl

Heeft u een vraag?