Huurverhoging 2019

Ieder jaar stellen wij de kale huur van uw woning opnieuw vast. De huurwijziging gaat in op 1 juli. Uiterlijk 30 april krijgt u bericht van ons.

De huur van een sociale huurwoning mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog.
Voor een vrije sector huurwoning geldt géén wettelijke maximum huurverhoging.

Mijn inkomen was lager dan € 42.436

Was uw huishoudinkomen € 42.436 of minder in 2017? Dan mag de huur van uw huis per 1 juli 2019 hooguit 4,1% omhoog.

Mijn inkomen was hoger dan € 42.436

Was uw huishoudinkomen € 42.436 of meer in 2017? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur van uw huis sinds 1 januari 2019 hooguit 5,6% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2019.

Voor een aantal groepen mensen geldt de hogere huurverhoging niet:

  • huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging;
  • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.
  • een aangewezen groep van chronisch zieken en gehandicapten. Wij weten echter op voorhand niet of u tot deze groep behoort. Als u tot deze groep behoort en voor 2018 vrijgesteld wenst te worden van de extra huurverhoging, dient u bezwaar te maken tegen de huurverhoging.
Ik huur een vrije sector huurwoning

Er is geen wettelijk maximum aan de huurverhoging. Hoeveel wij de huur mogen verhogen, is afhankelijk van wat wij contractueel met u hebben afgesproken.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2019 bij ons binnen zijn. U kunt het formulier vinden op de website van de huurcommissie.

Ik wil huurverlaging aanvragen

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging, woont u daarbij in een sociale huurwoning. Is uw inkomen sinds 2017 flink gedaald en onder de huurtoeslaggrens gekomen? Dan kunt u mogelijk huurverlaging aanvragen.
U kunt het formulier vinden op de website van de huurcommissie.