Huuraanpassing 2021

Als onderdeel van de coronamaatregelen passen we de huur van onze sociale huurwoningen in 2021 niet aan. De servicekosten wijzigen wel per 1 juli, net als de huur van andere woningen en gebouwen.

We houden de huur zo laag mogelijk en we bieden maatwerk als dat nodig is. Samen met huurders die de huur tijdelijk niet kunnen betalen, gaan we op zoek naar een oplossing.

U ontvangt voor 1 mei een brief van ons

Landelijk is vastgesteld dat de huur van een sociale huurwoning vanaf 1 juli 2021 gelijk blijft. De servicekosten veranderen wel per 1 juli, net als de huur van andere woningen en gebouwen. Wat er voor u verandert, leest u in de brief die u voor 1 mei van ons krijgt.

Eenmalige huurverlaging in 2021

In 2021 hebben huurders met een laag inkomen en een hoge basishuur recht op een eenmalige huurverlaging

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging
Samenstelling huishouden inkomen lager dan kale huur hoger dan
1 persoon €23.725,- €633,25
1 persoon met AOW €23.650,- €633,25
2 personen €32.200,- €633,25
2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) €32.075,- €633,25
3 of meer personen €32.200,- €678,66
3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) €32.075,- €678,66

Heeft u al sinds 2019 een laag inkomen en een hoge basishuur? Dan hoeft u niets te doen. U komt automatisch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging per 1 mei 2021. U heeft hierover in maart van ons een brief ontvangen.

Lager inkomen na 1 januari 2020

Heeft u na 1 januari 2020 een lager inkomen gekregen? Dan heeft u misschien ook recht op deze eenmalige huurverlaging. Dit kunt u controleren op de site van de rijksoverheid.
Heeft u recht op deze huurverlaging? Stuur een mail naar verhuurconsulenten@dgw.nl met daarbij alle loonstroken of uitkeringsspecificaties of een verklaring van uw boekhouder (als u ZZP-er bent) van de laatste 6 maanden, zowel van u zelf als van alle huisgenoten van 18 jaar en ouder. Let op: inwonende kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.

Huurtoeslag 2020 aanvragen vóór 1 september 2021

Hebt u recht op huurtoeslag? Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag
In 2020 zijn de regels voor de huurtoeslag aangepast. Hierdoor hebben meer huurders recht op deze toeslag dan daarvoor. U kunt tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen bij de belastingdienst.

Hou er rekening mee dat een lagere huur kan leiden tot minder huurtoeslag. Een lager inkomen kan juist tot meer huurtoeslag leiden.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2021 bij ons binnen zijn via woonservice@dgw.nl. Wij toetsen uw bezwaar. Zijn we het met u eens, dan passen we het voorstel aan. Zo niet, dan sturen wij het formulier naar de Huurcommissie en vragen we de Huurcommissie om de redelijkheid van het voorstel te toetsen.

Op de website van De Woonbond is meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing te vinden. Op deze site staan ook voorbeelden van bezwaarbrieven.
Modelbrief vrije sector
Modelbrief sociale huur

Heeft u een vraag over de huuraanpassing?

Lees de vragen en antwoorden over de huuraanpassing. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Mail uw vraag dan naar: woonservice@dgw.nl