Huur opzeggen

U zegt de huur van een woning of garage op via deze website. De opzegtermijn is minimaal één maand.

U kunt de huur online opzeggen:

Ik wil de huur opzeggen


Voorwaarden

U bepaalt zelf op welke datum u de huur van uw woning wilt beëindigen. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. De laatste huurdag mag niet op zaterdag, zondag of een erkende feestdag vallen. De termijn start op de dag dat wij uw opzegging hebben ontvangen.

Voor- en eindcontrole

Wij bevestigen de opzegging schriftelijk (per e-mail). In de bevestiging staan de data van de voor- en eindcontrole van de woning. Tijdens de voorcontrole wordt de staat van de woning bekeken. Bij een garage houden we geen voorcontrole. De eindcontrole vindt doorgaans op de laatste huurdag plaats en u levert dan ook de sleutels in.

Eindafrekening

Na de eindcontrole ontvangt u na een aantal weken de eindafrekening. Op deze eindafrekening staan diverse posten die met u verrekend gaan worden:

  • eventuele borg van een liftsleutel
  • eventuele schade (tarieven)
  • een eventuele vooruitbetaling van de huur of een huurachterstand
  • eventuele restitutie als u zelf een voorziening heeft aangebracht

Ten slotte staat het totaalbedrag van wat u hebt te betalen of terug te ontvangen op de eindafrekening.

Afstand doen

U wilt afstand doen van de woning en uw deel van de huurovereenkomst opzeggen? Dit kan online. De opzegtermijn is één maand, beginnend op de 1e van de maand. Om afstand te kunnen doen, moet u uitgeschreven zijn uit het GBA.