Huur opzeggen

De huur opzeggen kan op iedere werkdag van de maand. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand.

Hier kunt u de huur online opzeggen:

Ik wil de huur opzeggen


Opzegtermijn

U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. Valt de einddatum van het huurcontract in het weekend of op een feestdag? Dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De opzegtermijn start op de dag dat wij uw opzegging hebben ontvangen.

Er is een voor- en eindcontrole

Wij bevestigen uw opzegging per e-mail binnen 2 werkdagen. In de bevestiging staat het tijdstip van de voor- en eindcontrole van de woning.

Tijdens de voorcontrole geven we aan wat er nog in de woning aangepast moet worden voor uw vertrek. Bij een garage houden we geen voorcontrole.

De eindcontrole is meestal op de laatste huurdag. U levert dan ook de sleutels in.

U ontvangt een eindafrekening

Na de eindcontrole ontvangt u na een paar weken de eindafrekening. Op deze eindafrekening staan de punten die wij met u verrekenen:

  • eventuele borg van een liftsleutel
  • eventuele schade (tarieven)
  • een eventuele vooruitbetaling van de huur of een huurachterstand
  • eventuele teruggave als u zelf een voorziening heeft aangebracht

Op de eindafrekening staat precies wat u moet betalen of terugkrijgt.

Afstand doen?

U wilt afstand doen van uw woning en uw deel van de huurovereenkomst opzeggen? Dit kunt u alleen persoonlijk doen bij ons op kantoor.

Let op:

  • U kunt alleen afstand doen van uw woning persoonlijk bij ons op kantoor aan de balie. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.
  • De opzegtermijn is één maand, vanaf de 1e van de maand.
  • Om afstand te kunnen doen, moet u uitgeschreven zijn uit het GBA.