Duurzaam Alferbos

Plannen voor het verduurzamen van 244 koop- en huurwoningen

Klaar voor de toekomst

Om ervoor te zorgen dat Alferbos en de andere Bossenflats klaar zijn voor de toekomst, worden op dit moment door de Vereniging van Eigenaren plannen gemaakt voor het energiezuinig maken van de woningen en van het gebouw zelf.

Waarom Duurzaam Alferbos?

Door de goede isolatie is een duurzame woning fijn om in te wonen. Ook is een duurzame woning zuinig met energie. Hierdoor kunt u geld besparen op de energierekening, zeker nu de gasprijzen zo hoog zijn. De meeste woningen in Alferbos hebben nu energielabel F of G. Na de geplande verduurzaming wordt dat energielabel A. Onder andere dankzij goede isolatie, door gebruik te maken van zonnepanelen en door de woningen aardgasvrij te maken.
Energiezuinige woningen verminderen bovendien de uitstoot van CO2 en dat is goed voor het klimaat. De overheid wil dat voor 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment wordt onderzocht hoe Alferbos het beste energiezuinig kan worden gemaakt. Er worden meerdere systemen met elkaar vergeleken voor het beste resultaat. Naast warmtepompen op het dak wordt ook gekeken of verwarming van de woningen met bodemwarmte mogelijk is.
Het is nog niet bekend in welke volgorde de Bossenflats verduurzaamd kunnen worden. Met de kennis van nu is de verwachting dat de verduurzaming van de eerste Bossenflat in 2023 van start gaat.

Vereniging van Eigenaren

De flat bestaat uit koopwoningen en huurwoningen. Bij dit verduurzamingsproject heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) de leiding. De VvE bestaat uit alle eigenaren van de woningen. Zij nemen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) gezamenlijk beslissingen over de verduurzaming van Alferbos. De Goede Woning is één van de woningeigenaren en beslist mee, mede namens de huurders.

Contact

Heeft uw vragen of opmerkingen over de plannen voor verduurzaming van uw woning? Geef het aan ons door via dit contactformulier
U kunt ons ook bellen via 079 - 343 80 00.

Het ZEP+plan bestaat in grote lijnen uit:


1. Het dak wordt geïsoleerd. Tegelijk wordt de dakbedekking vernieuwd.

2. Er komen zonnepanelen voor de algemene elektra in het gebouw.

3. Het plafond van de bergingen wordt geïsoleerd.

4. Het metselwerk van de gevels wordt verwijderd en vervangen door een gevelisolatiesysteem, afgewerkt met minerale steenstrips.

5. In elke ruimte komt een raam dat open kan.

6. De balkondeur(en) en de voordeur worden vernieuwd.

7. Boven de kozijnen worden zelfregelende ventilatieroosters geplaatst.

8. De mechanische ventilatie wordt vraaggestuurd. Dit betekent dat de ventilatie voortaan alleen opschakelt als er teveel CO2 in de lucht zit of als de lucht te vochtig is. Een sensor in de woonkamer houdt dat in de gaten.

9. Inductiekoken in plaats van koken op gas.

10. De collectieve gas-warmtepompen worden vervangen door lucht-warmtepompen

11. Uitgangspunt is dat de boiler wordt vervangen door een (booster) warmtepomp in de woning. Deze warmtepomp is ruim 4,5 keer zuiniger dan een boiler. Verder raakt bij een warmtepomp het warme water niet op, want er is geen voorraad-vat. Oorspronkelijk was het plan om de boilers voor warm tapwater te vervangen door een collectief systeem met warmtepompen op het dak. Doordat er zowel koop- als huurwoningen zijn, moet hiervoor de splitsingsakte worden aangepast. Omdat elke woningeigenaar daarmee akkoord moet gaan, lijkt collectieve warmtepompen juridisch en technisch niet haalbaar en doet de architect nu verder onderzoek naar een (booster) warmtepomp per woning.

ZEP+ betekent Zeer Energiezuinig Plan Plus

Meerzichtlaan in 1975


Overzicht informatie nieuwsbrieven verduurzaming Alferbos

  1. Januari 2022
  2. Mei 2022