Disclaimer

1. De op deze website getoonde informatie wordt door De Goede Woning met zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Wij verstrekken op deze website alleen informatie over producten en diensten die wij aanbieden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. 

2. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is De Goede Woning niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. 

3. Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Goede Woning worden onderhouden wordt afgewezen.

Deze website is met zorg samengesteld. Mocht deze onjuiste informatie bevatten, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.