Diederik van Teilingen

Op deze locatie willen we 46 huurappartementen, 17 eengezinswoningen en 56 koopwoningen bouwen.

Over het project

De grote galerijflat aan de Diederik van Teilingenlaan maakt plaats voor nieuwbouw. Na de sloop van de flat willen we er 46 huurappartementen, 17 sociale ééngezinswoningen en 56 koopwoningen bouwen. De sociale huurappartementen zijn bestemd voor kleine huishoudens. De eengezinswoningen zijn bestemd voor meerpersoonshuishoudens.

Planning en uitvoering

In 2020 wordt de flat gesloopt.
We verwachten tweede helft 2021 te starten met bouwen. Het gehele traject zal in 2023 klaar zijn.

Kijk op www.palensteinzoetermeer.nl voor meer informatie over de ontwikkeling van de totale wijk.