Informatie over subsidieregeling voor blokverwarming

Voor bewoners van woningen met blokverwarming heeft de rijksoverheid in 2023 een speciale regeling in het leven geroepen: de tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen.

Met deze regeling wil de overheid voorkomen dat bewoners in de problemen komen vanwege de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit.

Hoe ontvangt u de subsidie?

De subsidie wordt verrekend met het maandelijkse voorschotbedrag dat u betaalt. U ontvangt dit dus niet als bedrag op uw rekening.

Wat merkt u van de subsidie?

Het tarief dat wij betalen voor gas is per 1 januari 2023 omhoog gegaan van € 1,00 naar € 2,47. Als de subsidieregeling er niet was geweest hadden we per 1 juli 2023 de maandelijkse voorschotten in woningen met blokverwarming gemiddeld met 150% moeten verhogen. Nu is dat gelukkig niet nodig en gaan de voorschotbedragen in de meeste gevallen iets omlaag of maar een klein beetje omhoog (bij gelijk gebruik).
Binnenkort ontvangt u bericht over het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag per 1 juli 2023, met daarbij een overzicht van uw eigen verbruik in 2022.

Hoe werkt de verdeling van de subsidie?

Voor elke woning met blokverwarming ontvangen we van de Rijksoverheid een vast bedrag aan subsidie. Het totale subsidiebedrag moeten wij verdelen over alle woningen met blokverwarming binnen een complex. Daarbij moeten we ook kijken naar het eigen gebruik per woning. Hierdoor kunnen de voorschotbedragen per woning en per complex verschillen.

De subsidie geldt voor het hele jaar, maar moeten we nu al per complex verrekenen. Daarom trekken we de ontvangen subsidie nu af van de kosten die we hebben ingeschat voor 2023. De totale kosten voor warmte in een complex bestaan uit vaste kosten plus de kosten voor het inkopen van gas (de variabele kosten). Omdat we nog niet kunnen weten hoeveel gas er in 2023 gebruikt gaat worden, schatten we deze kosten voor een deel in. We hebben een inschatting gemaakt op basis van het gemiddelde verbruik in 2022 per complex. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Eigen verbruik

Bij het vaststellen van het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag kijken we niet alleen naar de vaste kosten, maar ook naar het eigen verbruik in 2022. Als een bewoner in een woning meer of juist minder warmte is gaan gebruiken dan het jaar ervoor, wordt het voorschotbedrag per 1 juli 2023 daaraan aangepast.

Verwachting voor 2024

Voor 2024 is de prijs waartegen wij gas inkopen nog niet bekend. Dat weten wij pas eind december 2023. Ook is niet bekend of er volgend jaar een nieuwe regeling van de overheid komt. Het kan dus zijn dat de kosten voor warmte in 2024 een stuk hoger worden en dat het dan verstandig is om uw voorschotbedrag aan te passen. Hierover ontvangt u begin 2024 meer informatie.

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bellen via 079 - 343 80 00 of mailen via: woonservice@dgw.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.