Eind september ging het managementteam van De Goede Woning op bezoek bij bewoners van het Laveibos. Om mee te lopen met de prikploeg die bewoners samen hebben opgericht en hen te helpen met het verwijderen van papier en zwerfafval in en rond het gebouw. En om tegelijkertijd te horen hoe zij het wonen in Laveibos ervaren.

Helaas kon het afval prikken door de zware regenval niet doorgaan. Dat gaf wel de kans om, onder leiding van Jan Rous (projectmanager) uitgebreid met de aanwezige bewoners in gesprek te gaan in de projectwoning Ons Bos aan de Laveibos 7. Wel werd de afspraak gemaakt om binnenkort alsnog mee te lopen met de prikploeg. Mariëtte Heemskerk (directeur-bestuurder) en Yvonne Brugmans (Manager Wonen) kijken terug op de ontmoeting met de bewoners van Laveibos.

"Allereerst viel me op dat we met 6 zeer betrokken en actieve bewoners in gesprek waren", vertelt Mariëtte. "Er kwamen veel verschillende onderwerpen voorbij die eigenlijk allemaal betrekking hebben op leefbaarheid en het samen leven in en rond een complex als het Laveibos. Van vuilnis(zakken) dat naar beneden wordt gegooid vanaf balkon of galerij, verstopte afvalcontainers door te grote vuilniszakken, hondenpoep, ongure bergingen, verkeerd geplaatste fietsen, brommers en scooters die over het voetpad rijden. Misschien los van elkaar nog niet de grootste ergernissen maar alles bij elkaar telt het wel op. De sfeer was goed en ondanks de emoties kreeg iedereen gelegenheid zijn of haar zegje te doen".

Yvonne haakt hier op in: "Absoluut. We zaten om tafel met een groep enthousiaste bewoners die het verschil maakt in hun complex. Waar er vorig jaar nog ‘niets’ was, zijn er nu mensen die elkaar wekelijks tegenkomen op het koffie-uurtje. Vanuit dit koffiemomentje zijn weer andere initiatieven ontstaan zoals de groep actieve papierprikkers, een wandelgroepje en een haak- en breiclubje. En doen steeds meer mensen iets met hun buren in het complex. Op zaterdag 23 september vond de Nationale Burendag plaats en zijn allerlei activiteiten voor de bewoners van Laveibos georganiseerd".

Mariëtte: "Yvonne vertelde over het nieuwe initiatief dat de complexbeheerders en woonconsulenten bij nieuwe huurders langsgaan voor een kennismakingsgesprek. Ik vond het fijn te zien dat de bewoners hier enthousiast op reageerden".

Yvonne: "Ja, we willen graag kennismaken om te kijken of er vragen zijn, hoe het gaat en om soms ook uitleg en duidelijkheid over de leefregels van De Goede Woning en de Vereniging van Eigenaren (VvE) te geven. Het klinkt zo simpel maar het is niet altijd vanzelfsprekend".

"En wat mij vooral heel erg duidelijk werd was hoe belangrijk het is om juist dit soort initiatieven als die in het Laveibos ontstaan te steunen waar nodig", haakt Mariëtte hierop in. "De contacten die er ontstaan tussen bewoners en die zich langzaam maar zeker uitbreiden zijn heel waardevol waar het gaat om leefbaarheid in het complex. Maar ook belangrijk bij het uitwerken en in gang zetten van de verduurzamingsplannen voor Laveibos. Hierin betrekken we ook de bewoners, waarbij de projectwoning Ons Bos onze uitvalsbasis is".

Op donderdag 16 november gaat het managementteam opnieuw naar Laveibos om alsnog mee te helpen met de prikploeg.