Met een positief gevoel kijkt bewoner Ger Hekking terug op zijn deelname aan de Meedenkgroep Hovenbuurt. In de Hovenbuurt wil De Goede Woning 406 woningen verduurzamen, in 3 elkaar opvolgende fasen.

Zes enthousiaste bewoners met hart voor de buurt en de buurtbewoners hadden zich voor de Meedenkgroep voor de 1e fase aangemeld, waaronder Ger. Zij kwamen meerdere avonden bijeen om samen met medewerkers van De Goede Woning en van Twinstone (bewonersbegeleiding) te praten over de buurt, de woningen en het verduurzamen van de eerste 152 woningen.

Dit is voor De Goede Woning het eerste project waarbij de bewoners al vanaf het prille begin worden betrokken. Dus nog voor de start van het maken van een plan voor het energiezuinig maken van de woningen. Om te horen wat er leeft en waar iedereen aan denkt als we praten over 'verduurzaming'.

Horen wat er leeft
"Dat is wel een leerpuntje", vertelt Ger. "Want we dachten dat we gingen meedenken over een uitgewerkt plan, maar er was dus nog niets ontwikkeld. De Goede Woning en Twinstone wilden eerst horen wat er leeft en samen nadenken over het verduurzamen van de woningen", aldus Ger. "Het was wel even zoeken naar onze rol, want wat werd er nu precies van ons verwacht?" Uiteindelijk vond Ger het juist positief dat bewoners al zo vroeg betrokken worden.

Ger: "Er zaten 6 bewoners in de Meedenkgroep, ieder met een verschillende gezinssamenstelling en leeftijd. En iedereen kijkt weer anders tegen een onderwerp aan. Zo waren de meningen al verschillend wat we onder duurzaamheid en verduurzaming verstaan. Is dat nu bijvoorbeeld het isoleren van een woning of het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken? Het is goed om het daar met elkaar over te hebben. Ook heb ik meer inzicht gekregen in de omvang van een project, waarbij 152 woningen worden verduurzaamd. Zeker toen ik met de aannemer sprak. Hij heeft inmiddels in kaart gebracht dat er minimaal 5 verschillende type woningen in onze wijk staan met 40 verschillende subtypes. En die vragen allemaal net weer een andere aanpak".

Samenwerking is belangrijk
"Dat is ook een interessante conclusie", zegt Annick projectleider van DGW. "De leden van de Meedenkgroep zien wat er allemaal komt kijken bij een verduurzamingsproject en welke partijen een rol spelen en betrokken moeten worden. Logischerwijze hebben bewoners daar geen weet van. Maar voor ons is ook duidelijk geworden dat samenwerking met bewoners zo belangrijk is. Samen kunnen we plannen maken waar we allemaal achter staan".

De komende periode tot het einde van 2023 staat in het teken van onderzoeken, ontwerpen en het plan maken. Ook hierbij denken bewoners weer mee over de plannen en de communicatie vooraf, tijdens en na de werkzaamheden. Hiervoor is een Klankbordgroep in het leven geroepen die overlegt met De Goede Woning en aannemer Willems Vastgoedonderhoud.

Ger heeft zich ook weer aangemeld voor de Klankbordgroep. "Ik heb meestal wel ergens een mening over", vertelt Ger. "Dan voel ik me eigenlijk wel verplicht mezelf aan te melden om mee te denken en samen te werken als de mogelijkheid wordt geboden".

Begin 2024 worden de bewoners geïnformeerd over de plannen voor hun woning. Annick: "Maar voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan is het belangrijk dat begin 2024 tenminste 70% van de bewoners akkoord gaat met het plan".