Lees hier wat u kunt doen als u geldzorgen hebt. Voorkom dat het erger wordt en vraag zo snel mogelijk hulp.

Verwacht u dat u de huur niet kunt betalen? Neem dan contact met ons op via
incassoconsulenten@dgw.nl of 079-343 8000. Samen met u zoeken we naar een oplossing of helpen wij u bij het vinden van de juiste hulpverlenende instanties.

Hulp algemeen:


Zoetermeer inZet: voor alle Zoetermeerders met een hulpvraag.
Kijk op https://www.inzet-indewijk.nl/inwoners
inZet biedt hulp bij administratie, schulden, wonen, gezondheid, gezin, relaties en meer.
Bel 079 888 77 70 (van 11 tot 15 uur) of stuur een e-mail naar info@inZet-indewijk.nl,
Of kom langs. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.

  • inZet Centrum, Rakkersveld 253
  • inZet Oosterheem, Zanzibarplein 5
  • inZet Buytenwegh & De Leyens, Cesár Franckrode 64
  • inZet Rokkeveen, Nathaliegang 79
  • inZet Meerzicht, Uiterwaard 21
  • inZet Noordhove & Seghwaert, Petuniatuin 7a


Kwadraad maatschappelijk werk
Kijk op https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/
Bij de maatschappelijk werkers van Kwadraad kunt u terecht met allerlei vragen. Bijvoorbeeld over overlast, geweld, geldzorgen, uw gezin, de buurt, verdriet, eenzaamheid en meer.
Tel. 088-900 4000.

Hulp bij geldzaken en schulden


Gemeente
Het GeldPunt: Het GeldPunt: voor vragen over geldzaken | Gemeente Zoetermeer
Gratis te bellen via 079-206 0260 of 06-15031286. Deze nummers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur.

Kijk op https://www.zoetermeer.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden
De gemeente helpt u gratis:
• Als u advies wilt over uw geldzaken, ook als u géén schulden heeft.
• Als u schulden heeft.
• als u moeite heeft met het op orde houden van uw geldzaken
U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 079 voor het maken van een afspraak.

SchuldHulpMaatje
Kijk op https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-zoetermeer/
Een SchuldHulpMaatje is een deskundige en betrouwbare vrijwilliger die u helpt met het regelen van geldzaken. De hulp is gratis. De vrijwilligers controleren ook of u de juiste toeslagen krijgt en ze helpen bij het aanvragen van een bijdrage bij de stichting urgente noden bij het aanvragen van een voedselpakket bij de voedselbank.
Aanmelden kan via de website of stuur een mail naar info@shmzoetermeer.nl.

Humanitas Zoetermeer
Kijk op https://www.humanitas.nl/afdeling/zoetermeer/
Vrijwilligers helpen u gratis bij het op orde brengen van uw geldzaken. U kunt ook bij Humanitas terecht voor hulp bij eenzaamheid, verlies van een dierbare of bij opvoedvragen. Hulp van Humanitas is tijdelijk. Info: zoetermeer@humanitas.nl

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ)
SunZ helpt Zoetermeerders die dringend hulp nodig hebben, maar niet van een wettelijke regeling gebruik kunnen maken. Zo biedt SunZ bijvoorbeeld supermarktbonnen, een noodbijdrage of een lening. U kunt niet zelf een aanvraag bij SunZ indienen. Dit kan alleen via SchuldHulpMaatjes, Humanitas Thuis Administratie, de Formulierenbrigade en Mensen in de Minima (MiM).

Hulp bij het invullen van formulieren


Stichting Mensen in de Minima (MIM)
Kijk op https://www.stichtingmim.nl/
Stichting MIM is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt bij vragen op het gebied van werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving.
Kantoor Meerzicht (Uiterwaard 27): open spreekuren op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 9:00 uur tot 11:00 uur. Info: 079-3163293 of meerzicht@stichtingmim.nl.
Oosterheem (Enjoy Life, Oosterheemplein 198): open spreekuren op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur. Info: 06-53883757 of oosterheem@stichtingmim.nl.

Formulierenbrigade
Kijk op: https://www.formulierenbrigadezoetermeer.nl/
Vrijwilligers helpen u gratis bij het invullen van formulieren voor zorg, werk, inkomen en belastingen.
Kom langs bij het inloopspreekuur aan het Croesinckplein 24, ingang B. Maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur.
Of maak een afspraak via 079-3200377. Neem altijd uw DigiD code mee en alle brieven die te maken hebben met uw vraag.

Hulp voor ouderen


Palet Welzijn
Kijk op https://www.paletwelzijn.nl/
De Administratieve dienstverlening ouderen helpt u om overzicht te krijgen in uw administratie en zorgt ervoor dat u weer grip krijgt op uw financiën.
De ouderenadviseurs informeren en adviseren u over diensten en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, financiën en vervoer. Palet Welzijn is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur via 0800-935 945 6 (gratis) of stuur een e-mail naar info@paletwelzijn.nl.

Gemeente Zoetermeer
Kijk op https://www.zoetermeer.nl/hulp-en-ondersteuning-wmo
De gemeente helpt u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen. Voorbeelden van wat de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan bieden zijn:

  • Hulp bij het huishouden.
  • Hulp bij vervoer (bijvoorbeeld: rolstoel, scootmobiel, Regiotaxi).
  • Aanpassingen in uw woning (bijvoorbeeld: tillift, douchestoel).
  • Begeleiding beschermd wonen en opvang.Wet maatschappelijke

Hulp bij extra uitgaven


De ZoetermeerPas
Kijk op de www.zoetermeerpas.nl
Dit is een gratis kortingspas voor mensen met een laag inkomen. Met deze pas kunt u met korting lid worden van een vereniging. Ook krijgt u korting bij bijvoorbeeld de bioscoop, het zwembad of het theater.

Bijzondere bijstand
Kijk op https://www.zoetermeer.nl/bijzondere-bijstand
U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen hebt en (onverwacht) noodzakelijke bijzondere kosten moet maken, die u niet kunt betalen.
Bijvoorbeeld voor: een bril, een wasmachine, kinderopvang, verhuizing, woonkosten die boven de huurtoeslag komen, babyspullen en sommige (medische) kosten die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekering
Er is veel mogelijk. De gemeente bekijkt elke situatie apart en beslist of u wel of geen recht heeft op bijzondere bijstand.

Hulp voor kinderen


Stichting Leergeld
Kijk op https://www.elkkinddoetmee.nl/
Bij stichting Leergeld kunt u extra spullen aanvragen voor uw kind(eren), zoals een laptop/PC (één per gezin), een fiets, kledingpas, schoolspullenpas of verjaardagsbox.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Deze stichting betaalt het lesgeld van de sportvereniging, dans- of muziekles van uw kind, als u dit zelf niet kunt betalen.

Hulp bij energie besparen


Energieloket Zoetermeer
Kijk op https://energieloketzoetermeer.nl/
Tel. 079-89 03 885

Stichting Piëzo
Kijk op https://stichtingpiezo.nl/projecten/energiescan/
Vrijwilligers geven energievoorlichting en doen energiescans. mail naar femke@stichtingpiezo.nl.

Kijk voor energie-bespaartips op:
https://www.zoetermeerwijzer.nl/is/een-vraag-over-2/werk-geld-en-uitkering/geldzaken/bespaartips/besparen-op-energie

Energiebespaartips | woonbond.nl

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snelle-bespaartips/

Hulp met voedsel of kleding


Leger des Heils
Kijk op https://www.legerdesheils.nl/locatie/korpszoetermeer
Voor praktische hulp, zoals een maaltijd of kleding, maar ook voor een luisterend oor of voor hulp bij financiën. De buurthuiskamer en kledingwinkel van het Leger des Heils is te vinden aan de Justus van Effenhove 37. E-mailadres: korps.zoetermeer@legerdesheils.nl

Kledingbank MEVE
Kijk op https://www.kledingbankzoetermeer.nl/index.php/kledingbank
Mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen mogen 1x in de 2 weken kleding uitzoeken voor 1 euro per stuk. De winkel van MEVE is te vinden in de oude sportschool, Dijkwater 3 (wijk 15) in Meerzicht. Wel eerst aanmelden met het formulier op de website.

Voedselbank Zoetermeer
Kijk op https://www.voedselbankzoetermeer.nl/
Mensen met een laag inkomen krijgen 1x per week een voedselpakket. U kunt zich voor de voedselbank aanmelden via Stichting Mensen in de Minima (MIM)
Kantoor Meerzicht. Afspraak maken via 079-3163293 of meerzicht@stichtingmim.nl. Adres: Uiterwaard 27.
Kantoor Oosterheem. Afspraak maken via 06-53883757 of oosterheem@stichtingmim.nl. Adres: Oosterheemplein 198.